▪ Cơ khí - Hệ cao đẳng chính quy - Khóa 44

TT

Môn học

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

CK.A

CK.B

CK.C

CK.D

1

Nguyên lý máy

11/01

11/01

13/01

11/01

Tự luận

 

2

Dung sai – KT đo

09/01

09/01

11/01

09/01

Tự luận

 

3

AutoCAD

14/02

14/03

12/03

12/03

Tự luận

 

4

Sức bền VL

16/03

16/03

14/03

14/03

Tự luận

 

5

Thủy lực

12/03

12/03

16/03

16/03

Tự luận

 

6

Trang bị điện

02/05

02/05

24/04

02/05

Tự luận

 

7

Chi tiết máy

04/06

04/06

27/04

04/06

Tự luận

 

8

Đường lối CM Đảng CSVN

06/06

06/06

 

06/06

Tự luận

 

9

Nguyên lý cắt

08/06

08/06

08/06

08/06

Tự luận

 

 

▪ Hàn - Hệ cao đẳng chính quy - Khóa 44

TT

Môn học

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

1

AutoCAD

12/03

Tự luận

 

2

Sức bền VL

14/03

Tự luận

 

3

Thủy lực

16/03

Tự luận

 

4

Lý thuyết hàn

24/04

Tự luận

 

5

Kết cấu hàn

27/04

Tự luận

 

6

Đường lối CM Đảng CSVN

06/06

Tự luận

 

7

Công nghệ KL

08/06

Tự luận

 

 

▪ Tin học ứng dụng - Hệ cao đẳng chính quy - Khóa 44

TT

Môn học

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

1

Cơ sở dữ liệu

13/03

Tự luận

 

2

Kỹ thuật lập trình

11/04

Thực hành

 

3

Hệ quản trị CSDL

13/04

Thực hành

 

4

Lập trình trên W1

12/04

Thực hành

 

5

KT đồ họa 1

16/05

Thực hành

 

6

Lập trình trên W2

22/05

Thực hành

 

7

Lập trình QLDL

26/06

Thực hành

 

8

Cấu trúc MT-VXL

28/06

Tự luận

 

9

Mạng cơ bản

25/06

Thực hành

 

 

▪ Điện - Hệ cao đẳng chính quy - Khóa 44

TT

Môn học

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

ĐiệnA

ĐiệnB

ĐiệnC

1

Kỹ thuật điện tử

13/02

13/02

13/02

Tự luận

 

2

Máy điện

15/02

15/02

15/02

Tự luận

 

3

Điện tử CS

17/02

17/02

17/02

Tự luận

 

4

Cung cấp điện

26/03

26/03

26/03

Tự luận

 

5

An toàn

28/03

28/03

28/03

Tự luận

 

6

KT cảm biến

30/03

30/03

30/03

Tự luận

 

7

TĐH khí nén

13/06

13/06

15/06

Tự luận

 

8

ĐK Logic

15/06

15/06

18/06

Tự luận

 

9

Truyền động điện

18/06

18/06

20/06

Tự luận

 

10

Đường lối ĐCSVN

20/06

20/06

 

Tự luận

 

11

Tổ chức SX

22/06

22/06

22/06

Tự luận

 

 

▪ Kế toán - Hệ cao đẳng chính quy - Khóa 44

TT

Môn học

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

KT.A

KT.B

1

Kế toán DN 1

13/03

13/03

Tự luận

 

2

Tài chính DN

16/03

16/03

Tự luận

 

3

KT Quản trị chi phí

11/06

11/06

Tự luận

 

4

KT DN vừa và nhỏ

13/06

13/06

Tự luận

 

5

KT HC sự nghiệp

15/06

15/06

Tự luận

 

6

Bảo hiểm

05/06

05/06

Tự luận

 

7

Kế toán DN 2

08/06

08/06

Tự luận

 

 

▪ Quản trị kinh doanh - Hệ cao đẳng chính quy - Khóa 44

TT

Môn học

Ngày thi

Hình thức thi

Ghi chú

1

Chiến lược KD&PT doanh nghiệp

13/02

Tự luận

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

15/02

Tự luận

 

3

Thị trường chứng khoán

17/02

Tự luận

 

4

Kế toán doanh nghiệp

 

Tự luận

 

5

Quản trị chất lượng

02/05

Tự luận

 

6

Quản trị kinh doanh quốc tế

04/05

Tự luận

 

7

Kiểm toán

08/05

Tự luận

 

8

Quản trị Marketing

11/05

Tự luận