CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

HỘI THẢO LẦN THỨ 10 – CNTN2012

Chủ đề  “ Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học

 

I. Phiên khai mạc

Thời gian:14h00-14h30

Địa điểm: Hội trường tầng 5.

Nội dung:

1. Từ 14h00-14h15: Ổn định tổ chức và khai mạc

2. Từ 14h15-14h30: Báo cáo tình hình và định hướng công tác KHCN của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

II. Phiên Chuyên đề

Chuyên đề 1: Công nghệ và ứng dụng

- Thời gian: 14h30-17h00, ngày 12/03/2012

- Địa điểm: Phòng 411

- Nội dung:

STT

Thời gian

Tên bài

Tác giả

1

14h30-14h45

Hệ thống pha trộn sơn màu điều khiển, giám sát bằng S7 và WinC

Cù Xuân Hùng

2

14h45-15h00

Hệ tri thức chuyên gia và ứng dụng trong điều khiển

Gia Thị Định

3

15h00-15h15

Nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm online dựa trên môi trường web động

Chu Thùy Giang

4

15h15-15h30

Kết quả xây dựng bộ điều khiển nối lưới nguồn năng lượng mặt trời  mô phỏng trên phần mềm MATLAB-SIMULINK-PLEC

Nguyễn Văn Nghiệp

5

15h30-15h45

Ứng dụng mã vạch trong quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thép cuộn

Ninh Văn Tiến

6

15h45-16h00

Mạng AD HOC vô tuyến hợp tác

Nguyễn Thái Bình

 

Chuyên đề 2: Tính toán khoa học và ứng dụng

 - Thời gian: 14h30-17h00, ngày 12/03/2012

- Địa điểm: Hội trường 510

- Nội dung:

STT

Thời gian

Tên bài

Tác giả

1

14h30-14h45

Một số kết quả về giải số bài toán biên hỗn
hợp cho phương trình elliptic

Nguyễn Thị Lan Hương

2

14h45-15h00

Active Query Selection for Seed based clustering

Trần Thị Loan

3

15h00-15h15

Áp dụng giải thuật di truyền vào sắp xếp thời khóa biểu

Nguyễn Ngọc Thảo

4

15h15-15h30

Active Query Selection for Constrained based clustering

Trần Văn Quân