Hội thi giáo viên dạy giỏi khối trường CĐ - TCCN tỉnh Thái Nguyên năm 2012

   Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt” trong các trường chuyên nghiệp, khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên. Tạo điều kiện giúp giáo viên nghiên cứu, cải tiến, đổi mới nội dung phương pháp, sáng tạo đồ dùng dạy học, áp dụng công nghệ dạy học tiên tiến để nâng cao chất lượng dạy học. Tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các trường trong trong dạy học và tuyển chọn những bài giảng xuất sắc để tham dự Hội thi GVDG toàn quốc năm 2012.

   Căn cứ theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi khối trường CĐ - TCCN tỉnh Thái Nguyên năm học 2011 - 2012; Trường CĐCN Thái Nguyên lập kế hoạc và cử 06 đ/c giáo viên tham gia hội thi:

1. Lê Thị Huế 4. Gia Thị Định
2. Nguyễn Khải Hoài Anh 5. Chu Đức Công
3. Hoàng Thị Lan Hương 6. Nguyễn Thị Thu Thảo

- Thời gian:  từ ngày 18/05/2012 đến 20/05/2012

Khai mạc 8h30’ ngày 18/05/2012;

Bế mạc vào 16h00’ ngày 19/05/2012

Thi hiểu biết 10h00’ ngày 18/05/2011;

Thi giảng theo lịch của Ban tổ chức;

- Địa điểm: Trường CĐ Công nghiệp Việt Đức.

Mỗi giáo viên tham gia dự thi phải thực hiện hai nội dung sau:

   - Thi giảnh dạy (1 tiết học = 45phút)

   - Thi hiểu biết (30 phút). Giáo viên thực hiện thi viết (theo hình thức thi trắc nghiệm) tương ứng với nội dung thi như đã đăng ký, cụ thể:

      + Phần chung: Thi điều lệ Trường Cao đẳng chuyên nghiệp: TT số 14/2009/TT-BGD ĐT, ngày 28 tháng 05 năm 2009; Điều lệ  Trường Trung cấp chuyên nghiệp: TT số 54/2011/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 11 năm 2011; Điều lệ  Trường Trung học phổ thông:  TT số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 02 năm 2011.

      + Phần riêng: 

             * Giáo viên đăng ký phần thi cao đẳng: Quy chế đào tạo Đại học và Cao Đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

             * Giáo viên đăng ký phần thi TCCN: Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

             * Giáo viên đăng ký phần thi THPT: Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành theo Quyết định số 58/2011/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Tổ chức chấm thi tiết giảng:

a, Giảng dạy:

  - Thời gian quy định của các giáo viên dự thi:

     + Chuẩn bị: 5 phút

     + Giới thiệu bản thân, Nhà trường, khái quát vị trí môn học, tiết học, ý đồ sư phạm của bài giảng: 5 phút

     + Thực hiện bài giảng: 45 phút.

b, Hiểu biết chung:

  - Đề thi do Sở Giáo Dục & Đào Tạo biên soạn, theo hình thức thi trắc nghiệm;

  - Thời gian làm bài: 30 phút;

  - Được tổ chức sau khi khai mạc Hội thi.

c, Đánh giá kết quả thi:

  - Phiếu đánh giá gồm 02 loại : phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết và phiếu đánh giá bài giảng thực hành;

  - Phiếu đánh giá bài giảng theo hai thang điểm 20 (theo mẫu chung);

  - Phiếu đánh giá thi hiểu biết theo thang điểm 10.

Cách tính điểm và xếp hạng:

a, Bài thi trắc nghiệm: Hai giám khảo chấm độc lập; kết quả điểm là điểm đánh giá thống nhất của 02 Giám khảo, chấm theo thang điểm 10.

b, Bài thi giảng dạy:

  - Sau khi giáo viên hoàn thành xong nội dung thi, từng  thành viên trong Ban Giám khảo cho điểm độc lập vào phiếu đánh giá, chấm theo thang điểm 20;

  - Điểm kết quả của giáo viên dự thi là điểm trung bình cộng các điểm đánh giá của các Giám khảo trong Tiểu ban giám khảo. Lấy đến 02 chữ số thập phân (không làm tròn). Phiếu đánh giá có điểm chênh lệch từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình là phiếu không hợp lệ;

c, Giáo viên được công nhận danh hiệu GVDG nếu đạt:

  - Điểm tiết giảng: ≥ 16 điểm.

  - Điểm thi hiểu biết: ≥ 7 điểm.

d, Xếp loại cá nhân;

   - Giải nhất: Điểm thực hành bài giảng: ≥19 điểm + Điểm thi hiểu biết:  ≥ 9 điểm

  - Giải nhì: Điểm thực hành bài giảng: ≥18 điểm + Điểm thi hiểu biết:  ≥ 8 điểm

  - Giải ba: Điểm thực hành bài giảng: ≥17 điểm + Điểm thi hiểu biết:  ≥ 7 điểm

Lịch luyện giảng:

TT
Họ và tên
Thứ 5
Thứ 6
1
 Lê Thị Huế
 từ 7h30
 từ 13h30
2
 Nguyễn Khải Hoài Anh
 từ 8h30
 từ 14h30
3
 Hoàng Thị Lan Hương
 từ 9h30
 từ 15h30
4
 Gia Thị Định
 từ 13h30
 từ 7h30
5
 Chu Đức Công
 từ 14h30
 từ 8h30
6
 Nguyễn Thị Thu Thảo
 từ 15h30
 từ 9h30

Giảng lý thuyết tại phòng 205 - Giảng đường B.

Kính mời các đ/c bố trí thời gian đến dự.