Thưc hiện kế hoạch huấn luyện Tự vệ của Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái nguyên năm 2012 và căn cứ vào điều kiện thời gian thực tế của Nhà trường.

Ban chỉ huy quân sự Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa, Trung tâm có các đồng chí tham gia huấn luyện quân sự năm 2012 tập trung huấn luyện.

Thời gian: Từ 7h30 ngày 19/5 đến ngày 25/5/2012.

Địa điểm: Khai mạc tại Nhà văn hoá.

Vậy đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm thông báo, bố trí lịch lên lớp, công tác để các đồng chí có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện.

Danh sách trung đội tự vệ năm 2012:

STT

Họ và tên

Phòng, khoa

Ghi chú

1

Đỗ Huy Vạn

Khoa CK

 

2

Nguyễn Xuân Đỉnh

Khoa CK

 

3

Nguyễn Mạnh Hiền

Phòng TCHC

 

4

Nguyễn Tuấn Thành

Phòng TCHC

 

5

Dương Trường Long

Phòng QTVT

 

6

Nguyễn Mạnh Hải

Phòng CTHC

 

7

Lê Quý Hiếu

Phòng CTHC

 

8

Nguyễn Văn Tùng

Phòng CTHC

 

9

Nguyễn Hoàng Giang

Phòng CTHC

 

10

Trần Quang Hưng

Phòng CTHC

 

11

Bùi Duy Khánh

Phòng CTHC

 

12

Đặng Thị Kiều Nga

Phòng TTKT&KĐ

 

13

Nguyễn Thị Mai

Phòng Đào tạo

 

14

Nguyễn Sơn Hà

Phòng Đào tạo

 

15

Trần Thị Thu Huyền

Phòng Đào tạo

 

16

Dương Thị Bích

Phòng Đào tạo

 

17

Nguyễn Tiến Luật

Phòng Đào tạo

 

18

Hoàng Văn Chung

Khoa CK

 

19

Trần Thanh Hưng

Khoa CK

 

20

Đỗ Duy Thái

Khoa CK

 

21

Tống Duy Hoàng

Khoa CK

 

22

Trần Thanh Quang

Khoa CK

 

23

Lý Hoàng Tú

Khoa CK

 

24

Dương Văn Dũng

Khoa Kinh tế

 

25

Vũ Thị Nhâm

Khoa Kinh tế

 

26

Cao Trường Xuân

Khoa Kinh tế

 

27

Nguyễn văn Tuệ

Khoa Cơ bản

 

28

Cao Thị Bến

Khoa Cơ bản

 

29

Trần Mạnh Hà

Khoa Cơ bản

 

30

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Khoa Cơ bản

 

31

Nguyễn Thị Trang

Khoa Cơ bản

 

32

Dương Thị Hồng Duyên

Khoa Cơ bản

 

33

Tạ Quang Thiện

Khoa Cơ bản

 

34

Lê Quang Huy

Khoa Cơ bản

 

35

Nguyễn Tiến Lâm

Khoa Cơ bản

 

36

Đinh Thị Lý

Khoa Cơ bản

 

37

Nguyễn Việt Hùng

Khoa Điện

 

38

Phạm Văn Nam

Khoa Điện

 

39

Nguyễn Duy Quang

Khoa Điện

 

40

Vũ Đình Minh

Khoa Điện

 

41

Nguyễn Văn Nghiệp

Khoa Điện

 

42

Nguyễn Ngọc Thuần

Khoa Điện

 

43

Nguyễn Ngọc Thảo

Khoa Điện