KẾ HOẠCH ĐƯA ĐOÀN THAM DỰ HỘI THI HỌC SINH GIỎI NGHỀ
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012

- Căn cứ vào kế hoạch tham dự hội thi học sinh giỏi nghề cấp tỉnh năm 2011 - 2012, Phòng Đào tạo lập kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

TT
Thời gian - Địa điểm
Thành phần
Người thực hiện
1

6h ngày 7/6,  xe đón tại cổng trường Cao Đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đưa xuống trường Dạy nghề số I Bộ Quốc Phòng

      Đ/C Tô Văn Khôi
      Đ/C Dương Đình Nông
      Đ/C Triệu Văn Lợi
      Đ/C Đoàn Thị Lộc
      Đ/C Thiều Thị Hồng
      Đ/C Vũ Đình Minh
      Đ/C Nông Quốc Thành và 6 học sinh dự thi
Xe đ/c Tống Như Hạng
  Chiều ngày 7/6,  xe đưa từ trường Dạy nghề số I Bộ Quốc Phòng về trường Cao Đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.       Đ/C Tô Văn Khôi
      Đ/C Dương Đình Nông
      Đ/C Triệu Văn Lợi
      Đ/C Đoàn Thị Lộc
      Đ/C Thiều Thị Hồng
      Đ/C Vũ Đình Minh
      Đ/C Nông Quốc Thành và 6 học sinh dự thi
Xe đ/c Tống Như Hạng

.