Căn cứ quyết định số 76/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình chu kỳ KĐCL GD trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phòng TT - Khảo thí  & KĐCL;

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường CĐCN TN, Phòng TT – Khảo thí & KĐCL công bố dự thảo báo cáo KĐCL GD của trường đến các đơn vị phòng,  khoa, trung tâm và toàn bộ giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường. Dựa theo 10 tiêu chuẩn và 55 tiêu chí trong bộ chuẩn KĐCL của bộ GD&ĐT đối với trường Cao đẳng.

Đối với từng tiêu chí trường xem xét:

       1.  Mô tả thực trạng;

       2.  Phân tích, so sánh, đánh giá chỉ ra điểm mạnh và tồn tại;

       3.  Đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục tồn tại nhằm cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo;

       4.  Tự đánh giá.

Thông qua hoạt động tự đánh giá, nhà trường có điều kiện tự đánh giá một cách toàn diện và đầy dủ hơn các mặt hoạt động của mình. Lãnh đạo các cấp trong nhà trường có biện pháp xây dựng kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của cán bộ quản lý, giảng viên, CNV toàn trường.

Với ý nghĩa trên, ban thư ký dự thảo báo cáo rất mong sự góp ý xây dựng của lãnh đạo và cán bộ giảng viên, công nhân viên của các đơn vị trong toàn trường để chúng tôi kịp thời chỉnh sửa báo cáo Kiểm định chất lượng để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về thường trực ban thư ký phòng TT – Khảo thí & KĐCL GD của trường.

Nội dung dự thảo trong file đính kèm: KDCL_2012.doc