CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

1. Tên ngành đào tạo: 

     - Tiếng Việt:Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

     - Tiếng Anh: Mechanical EngineeringTechnology

2. Trình độ đào tạo:

    - Cao đẳng chuyên nghiệp

     - Mã ngành:                 51510201

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

a. An ninh quốc phòng

   Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, rèn luyện thể lực tốt, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc;

b. Các môn về giáo dục chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh:

   Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – LêNin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo.

c. Khoa học cơ bản:

   Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; có khả năng vận dụng chúng vào việc tiệp cận, ứng dụng các thông tin và kiến thức mới; có khả năng khai thác, nghiên cứu và sử dụng khoa học cơ bản vào ngành học.

d. Công nghệ thông tin

   Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ của ngành học để tính toán hoặc lập trình đơn giản và ứng dụng vào thực tế công việc.

đ. Ngoại ngữ:

Ngoài tiếng Anh cơ bản, người học còn có khả năng sử dụng được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho ngành học.

3.2. Kiến thức chuyên môn

- Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành để tính toán, lựa chọn, đo lường và thiết kế công nghệ trong  hệ thống sản xuất cơ khí.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy gia công cắt gọt kim loại nói chung và các máy công cụ thông dụng nói riêng.

- Ứng dụng được phần mềm AutoCAD 2D và 3D trong lĩnh vực thiết kế cơ khí để xây dựng bản vẽ cơ khí và thiết lập được quy trình công nghệ gia công chế tạo cơ khí.

- Lựa chọnphương thức tổ chức  và quản lý sản xuất cơ khí phù hợp; Nghiên cứu khoa học và lập dự án công nghệ. 

3.3. Kiến thức bổ trợ

- Tin học:       Tin học văn phòng đạt trình độ B

- Ngoại ngữ:   Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ B

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng:

- Tính toán,  thiết kế và lựa chọn được phương án thiết kế chi tiết máy, cụm chi tiết máy.

- Triển khai thành thạo các phương án tự động hoá quá trình công nghệ

- Thiết kế được bản vẽ cơ khí và thiết lập được quy trình công nghệ gia công chế tạo cơ khí.

- Vận hành  được các máy công cụ truyền thống như: Tiện, phay, bào... và một số loại máy công cụ CNC thông dụng.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường các đại lượng cơ khí thông dụng.

- Thiết lập được quy trình công nghệ chế tạo,  sửa chữa một số dụng cụ cắt, đồ gá, các chi tiết máy đơn giản.

- Sử dụng thành thạo được một số phần mềm CAD/CAM và lập trình NC thông dụng để tự động hoá quá trình gia công chi tiết trên các máy CNC.

- Vận hành được các thiết bị cơ khí liên quan (khoan, mài, hàn…) phục vụ việc chế tạo các liên kết và kết cấu cơ khí.

- Tham gia và trợ giúp được cho kỹ sư trongviệckiểm tra chất lượng sản phẩm, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị công nghệ vàcác dây chuyền công nghệ sản xuất cơ khí.

4.2. Các kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và triển khai công nghệ.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có khả năng suy luận, kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.

- Biết khai thác, ứng dụng các phần mềm tin học liên quan đến ngành học.

5. Yêu cầu về thái độ

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể; 

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân;

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận các thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh;

- Tham gia có hiệu quả trong việc thiết kế triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp xã hội. 

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trong nước và liên doanh với nước ngoài có sử dụng các dây chuyền công nghệ và thiết bị Cơ khí, các công ty hoạt động dịch vụ thương mại trong lĩnh vực công nghệ Cơ khí.

- Làm công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các đơn vị sản xuất cơ khí chế tạo máy.

- Tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển hệ thống sản xuất chế tạo máy. Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. Quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị thiết bị sản xuất trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

- Có thể làm công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực cơ khí tại các cơ sở đào tạo nghề.

- Có khả năng tự tạo việc làm cho bản thân và nhóm cộng sự.

7.  Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự nghiên cứu, tự học tập, tự cập nhật các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo dựa trên kiến thức cơ bản đã được trang bị để nâng cao trình độ hoặc tiếp cận với công nghệ mới.

- Có thể theo học các chương trình đào tạo tiếp theo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc các  bậc học thuộc các chuyên ngành Cơ khí hoặc tương đương.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo (nếu có)

- Chương trình, tài liệu của BGD - ĐT ban hành.

- Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuậtCơ khí - Hệ Cao đẳng của trường CĐCN  Thái Nguyên và các tài liệu chuyên ngành liên quan của BGD ban hành.

- Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình chuyên ngành Cơ khí và Cơ khí chế tạo máy hệ Đại học chuyên nghiệp của NXBKHKT; NXB GD và của các Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên và các Trường Đại học BK Hà Nội, Đại học BK Đà Nẵng; Đại học BK Thành phố Hồ Chí Minh…

- Các tài liệu tham khảo nước ngoài.