CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀN  - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1.Tên ngành đào tạo  :           

- Tiếng Việt:Công nghệ Hàn

- Tiếng Anh: Wellding Technology

2.Trình độ đào tạo:

- Cao đẳng chuyên nghiệp

- Mã ngành:      51510503

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

a. An ninh quốc phòng

   Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, rèn luyện thể lực tốt, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc;

b. Các môn về giáo dục chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh:

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – LêNin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo.

c. Khoa học cơ bản:

   Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; có khả năng vận dụng chúng vào việc tiệp cận, ứng dụng các thông tin và kiến thức mới; có khả năng khai thác, nghiên cứu và sử dụng khoa học cơ bản vào ngành học.

d. Công nghệ thông tin

   Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ của ngành học để tính toán hoặc lập trình đơn giản và ứng dụng vào thực tế công việc.

đ. Ngoại ngữ:

Ngoài tiếng Anh cơ bản, người học còn có khả năng sử dụng được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho ngành học.

 3.2. Kiến thức chuyên môn

- Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành để tính toán,phân tích,lựa chọn, đo lường,khai thác và sử dụng thành thạo các phương pháp, công cụ hàncơ bản,hiện đại để thiết kế quy trình công nghệ hàn và đánh giá các sản phẩm của ngành Hàn.

- Nắm bắt và triển khai tốt các công việc chuyên môn như: Lựa chọn vật liệu, kết cấu, đồ gá,tự động hóa quá trình công nghệ để vận hành các thiết bịhàn, công nghệ hàn để chế tạo ra sản phẩm Hàn.

- Được học tập trên các thiết bị hàn tiên tiến hiện đại.

3.3. Kiến thức bổ trợ

- Tin học:       Tin học văn phòng đạt trình độ B

- Ngoại ngữ:   Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ B

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng:

- Thiết kế và vận hành thành thạo các hệ thống thiết bị công nghệ hàn, gia công áp lực… để chế tạo các sản phẩm hàn thực tế.

- Sử dụngthành thạo các thiết bị hàn cơ bản và hiện đại (thiết bị hàn hồ quang tay, công nghệ hàn cắt tiên tiến: MAG, MIG, TIG, PLASMA…); các thiết bị cơ khí liên quan nhằm phục vụ việc chế tạo các liên kết trong việc chế tạo các kết cấu hàn thông thường và phức tạp.

- Tính toán, thiết kế được một số dạng kết cấu hàn đơn giản như : Dầm và trụ, dàn, tấm vỏ. 

              4.2. Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và triển khai công nghệ.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có khả năng suy luận, kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.

- Biết khai thác, ứng dụng các phần mềm tin học liên quan đến ngành học.

5. Yêu cầu về thái độ

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể; 

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân;

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận các thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh;

- Tham gia có hiệu quả trong việc thiết kế triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp xã hội.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các nhà máy kết cấu thép, nhà máy đóng tầu, công ty lắp ráp thiết bị kết cấu, công ty xây dựng dân dụng, xây dựng nhà máy điện.

- Kỹ thuật viên,  quản lý hay điều hành sản xuất, chuyển giao công nghệ  trong lĩnh vực công nghệ hàn

- Chuyên viên trong các công ty hoạt động dịch vụ thương mại trong lĩnh vực công nghệ hàn cũng như các cơ sở đào tạo nghề hàn.   

7.  Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

- Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo (nếu có)

- Chương trình, tài liệu của BGD- ĐT ban hành

- Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Hàn - Hệ Cao đẳng của trường CĐCN  Thái Nguyên và các tài liệu chuyên ngành liên quan của BGD ban hành.

- Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu chuyên ngành Hàn,  Gia công áp lực, Cơ khí...hệ Cao đẳng và Đại học chuyên nghiệp của các NXB KHKT, GDĐT… và của các Trường Đại học – CĐCN cùng ngành.

- Các tài liệu tham khảo nước ngoài.