CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

1. Tên ngành đào tạo

- Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Tiếng Anh:  Electrical and Electronic EngineeringTechnology

2. Trình độ đào tạo:

- Cao đẳng chuyên nghiệp

- Mã ngành: 51510301

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung:

a. An ninh quốc phòng

   Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, rèn luyện thể lực tốt, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc;

b. Các môn về giáo dục chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh:

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – LêNin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo.

c. Khoa học cơ bản:

   Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; có khả năng vận dụng chúng vào việc tiệp cận, ứng dụng các thông tin và kiến thức mới; có khả năng khai thác, nghiên cứu và sử dụng khoa học cơ bản vào ngành học.

d. Công nghệ thông tin

   Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ của ngành học để tính toán hoặc lập trình đơn giản và ứng dụng vào thực tế công việc.

đ. Ngoại ngữ:

Ngoài tiếng Anh cơ bản, người học còn có khả năng sử dụng được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho ngành học.

         3.2 Kiến thức chuyên môn:

- Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành để tính toán, thiết kế, thi công, giám sát và đề xuất phương án sửa chữa cải tiến hệ thống điện, điện tử, tự động hóa, thiết bị điện – điện tử, thiết bị khả lập trình trong các nhà máy, xí nghiệp.

- Ứng dụng kiến thức đã học nhằm khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện- điện tử.

- Lựa chọn phương pháp tổ chức - quản lý sản xuất truyền thống và tiên tiến; Nghiên cứu khoa học và lập dự án cải tiến các quá trình sản xuất tự động.

 

              3.3 Kiến thức bổ trợ

- Tin học: Tin học văn phòng đạt trình độ B.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ B.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng:

-  Khai thác vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện - điện tử.

- Tính toán, thiết kế, thi công, giám sát và đề xuất phương án sửa chữa cải tiến hệ thống điện, điện tử, tự động hóa, thiết bị điện – điện tử, thiết bị khả lập trình trong các nhà máy, xí nghiệp.

- Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện – điện tử.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và triển khai công nghệ.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có khả năng suy luận, kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.

- Biết khai thác, ứng dụng các phần mềm tin học liên quan đến ngành học.

5. Yêu cầu về thái độ

   - Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể; 

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân;

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận các thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh;

- Tham gia có hiệu quả trong việc thiết kế triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp xã hội.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Cán bộ giám sát kỹ thuật, quản lý, điều hành trong các dây truyền sản xuất.

- Công ty tư vấn, thiết kế, thi công, bảo trì, bảo hành và cung cấp các hệ thống, các thiết bị điện, điện tử.

- Cán bộ kỹ thuật làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại các công ty thiết kế, chế tạo và sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.

-  Có khả năng tự tạo việc làm cho bản thân và nhóm cộng sự.

 

7.  Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

- Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo (nếu có)

  - Chương trình, tài liệu Giáo dục học Đại cương của BGD- ĐT ban hành.

  - Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử Hệ Cao đẳng của trường CĐCN Thái nguyên và các tài liệu chuyên ngành liên quan của BGD ban hành.

   - Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình chuyên ngành Điện – Điện tử, ngành Tự động hóa, ngành công nghệ điều khiển hệ của các NXBKHKT; NXB GD và của các Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái nguyên và các Trường Đại học BK Hà nội, Đại học BK Đà nẵng; Đại học Điện lực Hà Nội, Đại học BK Thành phố Hồ Chí Minh…

- Tham khảo tài liệu nước ngoài.