CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH BẢO TRÌ  VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ CƠ KHÍ

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: Bảo trì và sửa chữa thiết bị Cơ khí

- Tiếng Anh: Maintenance and Repairing Mechanical Equipment

2. Trình độ đào tạo:

- Trung cấp chuyên nghiệp

- Mã ngành:      42510223

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

a. An ninh quốc phòng

Có kiến thức giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, rèn luyện thể lực tốt, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc;

b. Môn Giáo dục chính trị:

Có hiểu biết cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – LêNin, nội dung cơ bản và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản về đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo hệ trung cấp.

c. Công nghệ thông tin

Ngoài tin học cơ bản, người học biết sử dụng một số phần mềm hỗ trợ của ngành học để tính toán đơn giản và áp dụng vào thực tế công việc.

d. Ngoại ngữ:

Ngoài tiếng Anh cơ bản trình độ A trở lên, người học có khả năng khai thác thông tin chuyên môn thông qua các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

3.2. Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức cơ bản về giáo dục học đại cương và các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy gia công kim loại.

 - Có khả năng trình bày, phát hiện, lựa chọn và ứng dụng tốt công nghệ sửa chữa khai thác các thiết bị cơ khí trong các hệ thống dẫn động và truyền động cơ khí, các quá trình công nghệ sửa chữa và chế tạo cơ khí…

- Có phương pháp tổ chức, quản lý và trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn .

3.3. Kiến thức bổ trợ

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản trình độ A

- Tin học :   Tin học văn phòng trình độ B

 

 

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng:

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để bảo trì và sửa chữa các thiết bị cơ khí.

- Nắm bắt được nguyên lý làm việc và có kỹ năng vận hành các thiết bị cơ khí trong dây chuyền sản xuất công nghiệp. Đọc và hiểu được bản vẽ thiết kế quy trình công nghệ để gia công các chi tiết cơ khí.

- Phát hiện và giám sát được tình trạng thiết bị, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, an toàn lao động và môi trường công nghiệp.

- Tính toán lựa chọn được các cơ cấu và chi tiết máy đơn giản.

- Vận hành được các máy cắt gọt kim loại truyền thống và máy CNC thông dụng để gia công chi tiết .

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm thông dụng trong ngành cơ khí, các thiết bị cơ khí liên quan (khoan, mài…) phục vụ việc chế tạo các liên kết và kết cấu cơ khí.

- Lập và thực hiện được quy trình tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng,  sửa chữa, điều chỉnh,  chạy thử thiết bị cơ khí.

- Có khả năng trợ giúp và đề xuất cho kỹ sư các phương án cải tiến, nâng cấp và đổi mới thiết bị cơ khí một cách phù hợp.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và áp dụng công nghệ.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc

- Biết ứng dụng một số phần mềm tin học liên quan đến ngành học.

5. Yêu cầu về thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể; 

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân;

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận các thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh;

- Tham gia có hiệu quả trong việc thiết kế triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp xã hội.

 

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

-Trực tiếp vận hành một số thiết bị cơ khí, tham gia lắp đặt và thi công, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị cơ khí trong dây chuyền sản xuất công nghiệp.

- Trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc ở các cơ quan quản lý, kinh doanh hoặc có liên quan đến lĩnh vực sửa chữa và bảo trì thiết bị cơ khí.

- Trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc tại các cơ sở đào tạo nghề.

- Có khả năng tự tạo việc làm.

 7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

- Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

8. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn đào tạo mà nhà trường tham khảo

- Chương trình và giáo trình đào tạo ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị Cơ khí; Cơ khí chế tạo máy - Hệ TCCN của trường CĐCN Thái Nguyên biên soạn và các tài liệu chuyên ngành khác của BGD ban hành.

- Chương trình và giáo trình đào tạo ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị Cơ khí; Cơ khí chế tạo máy - Hệ TCCN, Hệ CĐ và ĐH chuyên nghiệp do các NXB KHKT, NXBGD và BGD ban hành. 

- Các tài liệu tham khảo của nước ngoài.