CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt:    Điện tử công nghiệp và dân dụng

- Tiếng Anh:  The civil and industrial electrical

2. Trình độ đào tạo:

- Trung cấp chuyên nghiệp

- Mã ngành: 42510317

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1. Kiến thức chung

 a. An ninh quốc phòng

Có kiến thức giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, rèn luyện thể lực tốt, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc;

b. Môn Giáo dục chính trị:

Có hiểu biết cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – LêNin, nội dung cơ bản và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản về đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo hệ trung cấp.

c. Công nghệ thông tin

Ngoài tin học cơ bản, người học biết sử dụng một số phần mềm hỗ trợ của ngành học để tính toán đơn giản và áp dụng vào thực tế công việc.

d. Ngoại ngữ:

Ngoài tiếng Anh cơ bản trình độ A trở lên, người học có khả năng khai thác thông tin chuyên môn thông qua các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

3.2. Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức cơ bản cần thiết về cơ sở và chuyên môn của ngành.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, tính năng, tác dụng của linh kiện, thiết bị trong các thiết bị điện tử công nghiệp và dân dụng.

- Có khả năng đọc và phân tích các bản vẽ mạch điện tử của các thiết bị điện tử công nghiệp và dân dụng.

- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống và xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện tử, các máy móc sản xuất công nghiệp.

- Có kiến thức về công nghệ lắp ráp, sửa chữa, thay thế mảng, cụm thiết bị.

- Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành Điện tử công nghiệp và dân dụng.

 - Có phương pháp tổ chức, quản lý và trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn .

3.3 Kiến thức bổ trợ

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ  A

- Tin học: Tin học văn phòng trình độ A  

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng:

- Đọc và phân tích được các bản vẽ mạch điện tử của các thiết bị điện tử công nghiệp và dân dụng.

- Phân tíchvà xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện tử, các máy móc sản xuất công nghiệp và điều khiển tự động

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và chỉnh định đúng yêu cầu kỹ thuật cho các thiết bị điện tử trên dây truyền sản xuất công nghiệp, các thiết bị điện tử dân dụng.

- Vận hành được các hệ thống tự động, dây chuyền sản xuất công nghiệp.

4.1 Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và áp dụng công nghệ.

- Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc

- Biết ứng dụng một số phần mềm tin học liên quan đến ngành học.

5. Yêu cầu về thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể; 

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân;

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận các thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh;

- Tham gia có hiệu quả trong việc thiết kế triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp xã hội.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Vận hành các dây chuyền sản xuất các thiết bị điện, điện tử công nghiệp và dân dụng.

- Làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp ở các cơ quan sản xuất, kinh doanh, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống thiết bị điện tử và tự động hóa.

- Làm việc tại các trung tâm, cơ sở sửa chữa, bảo hành, bảo trì thiết bị điện, điện tử.

- Làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại các cơ sở đào tạo nghề.

- Có khả năng tự tạo việc làm.

 

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

- Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

8. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn đào tạo mà nhà trường tham khảo

- Chương trình và giáo trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng - Hệ TCCN của trường CĐCN Thái nguyên biên soạn và các tài liệu chuyên ngành khác của BGD ban hành.

 - Chương trình và giáo trình đào tạo ngành Điện công nghiệp và dân dụng - Hệ TCCN, Hệ CĐ và ĐH chuyên nghiệp do các NXB KHKT, NXBGD và BGD ban hành trong những năm gần đây.

- Tham khảo một số tài liệu chuyên ngành trong và ngoài nước.