KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2012

        Thực hiện kế hoạch số 211-KH/TNTN ngày 23/04/2012 của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên; Kế hoạch số 14/KH-ĐTN của BCH Thành đoàn thành phố Thái Nguyên; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường CĐ Công Nghiệp Thái Nguyên năm 2012. Ban thường vụ Đoàn trường CĐCN Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2012 với các nội dung cụ thể sau:

          * Chủ đề: “ Tuổi trẻ trường CĐCN Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới”

          * Phương châm: “Mỗi thanh niên một việc tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thanh niên thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”

          * Thời gian: Từ ngày 01/07/2012 đến ngày 15/07/2012.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới; tạo phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn trường lần thứ XIV; chào mừng thành công Đại hội Đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ XV, chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII và Đại hội toàn quốc lần thứ X.

          - Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên nhà trường được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên; góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

2. Yêu cầu:

          - Chiến dịch phải được tổ chức đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Vừa chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, vừa tăng cường tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên sâu.

          - Các hoạt động trong chiến dịch cần bám sát chủ đề: “Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới”

II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tham gia xây dựng nông thôn mới:

a. Tập trung vào các nội dung:

          - Sửa chữa và làm mới nhà ở, sửa chữa điện dân dụng cho các hộ gia đình chính sách và TNXP.

          - Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn.

b. Kế hoạch cụ thể:

          - Kết hợp với Đoàn thanh niên xã Sơn Cẩm (Đơn vị kết nghĩa) Tổ chức sửa chữa điện dân dụng  và tặng quà cho 02 hộ gia đình chính sách và TNXP.

          - Thời gian tổ chức thực hiện: Từ ngày 08/07/2012 đến ngày 11/07/2012.

2. Hoạt động tiếp sức mùa thi:

a. Tập trung vào các nội dung:

          - Tư vấn giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh trong các đợt thi Đại học và Cao đẳng tại trường CĐCN Thái Nguyên.

          - Sắp xếp nhà ở trọ miễn phí cho các thí sinh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, con thương binh:

+ Thi Đại học đợt 01:    12 phòng trọ miễn phí.

+ Thi Đại học đợt 02:    12 phòng trọ miễn phí.

+ Thi Cao đẳng:            Miễn phí 100% đối với TS dự thi (60 phòng) .

b. Kế hoạch cụ thể:

           - Ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2012 thi Đại học đợt một tại trường CĐCN Thái Nguyên vào 02 ngày 01/07 và 02/07/2012.

           - Triển khai Tiếp sức mùa thi năm 2012 thi Đại học đợt hai tại trường CĐCN Thái Nguyên vào 02 ngày 06/07 và 07/07/2012.

          - Triển khai Tiếp sức mùa thi năm 2012 thi Cao đẳng tại trường CĐCN Thái Nguyên vào 03 ngày 12/07, 13/07 và 14/07/2012.

3. Tham gia đảm bảo trận tự an toàn giao thông:

          Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền luật giao thông cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trong các buổi tập trung đầu và cuối mỗi kỳ học.

          Tổ chức vận động đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường học, các ngã ba, ngã tư, các góc khuất, đoạn đường hay xảy ra tai nạn.

4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện:

          - Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh trong ký túc xá nhà trường và các khu dân cư.

          - Tổ chức vận động thành lập các nhóm thanh niên, sinh viên sẵng sàng hiến máu khi có các chương trình hiến máu tinh nguyện được triển khai.

5. Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội:

          - Tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

          - Phối hợp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến;

6. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”:

          - Sửa chữa, làm mới nhà ở, sửa chữa nhà dột nát, sửa chữa điện dân dụng.

          - Tổ chức thăm hỏi tặng qua các đồng chí thương binh là các bộ giáo viên trong nhà trường nhân ngày 27/07/2012.

          - Vận động thanh niên, học sinh, sinh viên tổ chức các hoạt động hướng về biên giới hải đảo thông qua giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

7. Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:

          - Tổ chức ngày tết thiếu nhi cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em các bộ giáo viên trong nhà trường nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2012.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo chiến dịch:

          - Thành lập ban chỉ đạo chiến dịch gồm các đồng chí có tên sau đây:

       1. Đ/c: Nguyễn Xuân Đỉnh - Đảng ủy viên phụ trách công tác TN: Trưởng ban.

                2. Đ/c: Nguyễn Tiến Luật – Bí thư đoàn trường: Phó ban.

                3. Đ/c: Nguyễn Sơn Hà – P.Bí thư đoàn trường: Ủy viên.

         - Ban chỉ đạo có trách nhiệm liên hệ và phối hợp với Đoàn thanh niên xã Sơn Cẩm, tham mưu các cấp ủy, chính quyền và đơn vị liên quan, tổ chức chỉ đạo thành công chiến dịch tình nguyện năm 2012 theo đúng kế hoạch đề ra. Báo cáo kế hoạch hoạt động và báo cáo tổng kết chiến dịch với đoàn cấp trên.

2. Đội thanh niên tình nguyện:

          - Thành lập Đội thanh niên tình nguyện năm 2012 gồm 25 đồng chí (có danh sách kèm theo).

          - Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong đội do các đồng chí đội trưởng và đội phó phân công.

3. Tổ chức thực hiện:

          - Họp đội và phân công nhiệm vụ: 15h00’ ngày 27/06/2012.

          - Ra quân chiến dịch: 07h00’ ngày 01/07/2012.

          - Triển khai thực hiện theo kế hoạch từ 01/07 đến 14/07/2012.

          - Họp tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm: 09h00’ ngày 15/07/2012.

          Ban thường vụ Đoàn trường rất mong nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu, các đơn vị có liên quan, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.