TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ TUYỂN SINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO

Các lớp hệ liên thông Cao đẳng - Đại học các ngành:

    - Cơ khí

    - Điện

    - Kế toán

đúng 8h00, ngày 20 tháng 08 năm 2012 tập trung tại Hội trường - Nhà văn hóa Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên để hoàn thiện Hồ sơ, nhận biên chế lớp và kế hoạch học tập.

Mọi chi tiết liên hệ: Đ/c Cường - ĐT: 0913 595 569