Để lập thành tích chào mừng năm học mới, đẩy mạnh phong trào dạy tốt, khuyến khích phong trào tự bồi dưỡng, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên khoa KHCB. Và đây cũng chính là cơ sở để lựa chọn giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tạo điều kiện để giáo viên trong khoa được giao lưu học hỏi kinh nghiệm tìm ra phương pháp dạy học hay góp phần thực hiện tốt mục tiêu đào tạo, đồng thời nâng cao chất lượng dạy học trong trường. Khoa Khoa học cơ bản tổ chức hội giảng cấp khoa.

* Kế hoạch thực hiện

  - Về công tác tổ chức: Chỉ đạo trực tiếp hội thi: Trưởng khoa – Đ/C Nguyễn Thị Lan Hương

  - Công việc chuẩn bị:

     +  Các tổ gửi danh sách gv tham gia dự thi (Tổ trưởng)

     + Lập danh sách gv tham gia thi ,đăng kí bài giảng,bốc thăm tiết dạy (Đ/c Bến)

     + Lập kế hoạch, xin phép tổ chức hội giảng, khai mạc, bế mạc, tổng hợp kết quả, công bố kết quả (chọn 6 gv thi gv dạy giỏi cấp trường)-(Đ/c Lan Hương)

     + Lập lịch giảng, giấy mời : Đ/c Bến

     + Chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu, vệ sinh phòng giảng, nước uống, hoa , khăn trải bàn : Hoài, Luyện, Nghĩa, Bến, Duyên, Lâm.

 - Đánh giá giờ giảng: Theo mẫu phiếu đánh giá của hội thi gvdg cấp tỉnh năm 2010-2011

 - Thời gian: Đúng 7h30 ngày 22/9/2012 các đ/c giáo viên có mặt tại phòng 203 giảng đường A để tham gia khai mạc hội thi.Thời gian thực hiện các tiết giảng được ghi trong lịch hội giảng.

* Đối với giáo viên dự thi:

 1. Mỗi gv chuẩn bị 1 bài giảng tự chọn theo phân phối chương trình của bộ môn mình giảng dạy; Thống nhất mẫu giáo án thi GVDG cấp tỉnh năm học 2010-2011.

2. Tên bài dạy và thứ tự bài giảng đã được ghi rõ trên lịch  không được tự ý thay đổi .

3. Giáo án được in làm 07 bộ, có kí duyệt của tổ trưởng bộ môn, nộp về Khoa cho đ/c Bến vào sáng ngày 20/9/2011 (Photos kèm theo phân phối chương trình và giáo trình giảng dạy) .

4. Sau mỗi tiết giảng gv được nghe NX từ BGK, bình luận của các gv tham gia hội giảng. GV có thể trao đổi, đề nghị giải thích về những vấn đề liên quan đến tiết dạy của mình.

5. Trang phục dự thi bắt buộc: Nữ: áo dài; Nam: áo trắng quần sẫm màu, thắt Calavát

 * Đối với các đ/c giáo viên khác

 1. Tham gia đầy đủ các tiết giảng,đúng giờ ,không MTT,không bỏ về sớm. Nếu nghỉ phải được sự đồng ý của Trưởng khoa (Mỗi vi phạm trừ một bậc thi đua tháng 9/2012)

2. Tham gia bình luận nhận xét các tiết giảng; Bỏ phiếu bình chọn tiết giảng đặc sắc nhất.