TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ TUYỂN SINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO

Các lớp hệ liên thông Cao đẳng - Đại học các ngành:

    - Cơ khí

    - Điện

    - Kế toán

Đúng 7h00 ngày 18/10/2012 có mặt tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên để nhập học, khai giảng, học chính trị đầu khóa và nhận biên chế lớp.

Mọi chi tiết liên hệ: Đ/c Cường - ĐT: 0913 595 569