Tên ngành đào tạo theo danh mục giáo dục, đào tạo được quy định tại Thông tư số 34/2001/TT-BGDĐT cho trình độ TCCN, Thông tư 14/2010 cho trình độ CĐ, Thông tư 17/2010 cho hệ nghề

1. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

TT

Tên ngành

Mã số

1

Điện công nghiệp và dân dụng

42510308

2

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

42510223

3

Công nghệ may và thời trang

42540205

4

Điện tử công nghiệp và dân dụng

42510317

5

Kế toán doanh nghiệp

42340303

6

Tin học ứng dụng

42480207

2. Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp

TT

Tên ngành

Mã số

1

Quản trị kinh doanh

51340101

2

Kế toán

51340301

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

51510201

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

51510301

5

Công nghệ Hàn

51510503

6

Tin học ứng dụng

51480202

3. Hệ đào tạo nghề

Trung cấp nghề

Cao đẳng nghề

TT

Tên ngành

Mã số

TT

Tên ngành

Mã số

1

Nguội chế tạo

40510205

1

Nguội chế tạo

50510205

2

Công nghệ ô tô

40510222

2

Công nghệ ô tô

50510222

3

Điện công nghiệp

40510302

3

Điện công nghiệp

50510302

4

Hàn

40510203

4

Hàn

50510203

5

Cắt gọt kim loại

40510201

5

Cắt gọt kim loại

50510201

6

May thời trang

40540205

6

Kế toán doanh nghiệp

50340301

* Văn bản hướng dẫn liên quan:

I. Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ cao đẳng (ban hành ngày 01-11-2007):

II. Quyết định về việc ban hành bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân:
     - Số tư liệu:38/2009/QĐ-TTg
     - Ban hành ngày: 09-03-2009
     - Tệp đính kèm: 38_2009_QD_TTg.zip
III. Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV - Trình độ Cao đẳng, Đại học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
      Tệp tin đính kèm: 14_2010_TT_BGDDT.pdf
IV. Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung thông tư Thông tư 17/2010/TT-BLĐTBXH về danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng:
      Tệp đính kèm: chuong_trinh_khung_ND64/11_2012_TT_BLDTBXH.doc
V. Thông tư ban hành danh mục mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
      - Số tư liệu: 34/2011/TT-BGDĐT
      - Ngày ban hành:11-08-2011
      - Tệp đính kèm: Danh_muc_GDDT_Cap_IV_TCCN.doc
                                   TT_ban_hanh_Danh_muc_cap_IV_TCCN.DOC