VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

     Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên đóng tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thuộc km số 5 đường đi Bắc Kạn là vị trí chiến lược về kinh tế, kỹ thuật, quốc phòng trên quốc lộ 3 nối liền căn cứ cách mạng trước đây với Thủ đô Hà Nội. Đây cùng là vị trí thuận lợi để giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội, nơi tiếp giáp của hai nền văn minh hiện đại của thủ đô và nông nghiệp Trung du miền Núi, đang thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Các công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phần lớn đã được cổ phần hóa và hoạt động đang có hiệu quả. Huyện Phú Lương là mảnh đất hấp dẫn gọi vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước vì có giao thông thuận lợi, cơ chế phù hợp, đất đai rộng rãi, khí hậu ổn định, thị trường lao động rẻ.

     Khu vực Miền Núi phía bắc gồm 14 tỉnh (Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên), có diện tích tự nhiên 102.900.000km2 (chiếm 30,7% diện tích cả nước), có 12.208830  người (chiếm 14,23% dân số cả nước) và có 44 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn (người DTTS chiếm 52%)... Phần lớn các cơ sở dạy nghề tập trung tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là khu vực thuận lợi cho công tác tuyển sinh, tăng quy mô đào tạo. Các cơ sở kinh tế của Thái Nguyên đang trên đà phát triển, sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung đã tác động mạnh đến nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi về đầu ra cho quá trình đào tạo. Hội nhập kinh tế quốc tế là một cơ hội  lớn đối với công tác đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo viên, liên doanh, liên kết để tăng quy mô và nâng chất lượng đào tạo.

 //tuýeninh2018