TT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

TS

ThS

ĐH

Khác

 

Tổng số CB quản lý và nhân viên

194

02

75

84

09

24

I

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

01

01

 

 

 

 

2

Phó Hiệu trưởng

02

 

02

 

 

 

II

Các khoa

 

 

 

 

 

 

1

Khoa cơ khí

33

01

11

17

04

 

2

Khoa Điện – Điện tử - Tin học

28

 

17

11

 

 

3

Khoa Kế toán

13

 

09

04

 

 

4

Khoa KHCB

34

 

20

13

01

 

III

Phòng, Trung tâm

 

 

 

 

 

 

1

Phòng Đào tạo

07

 

05

02

 

 

2

Phòng TCHC

16

 

01

05

 

10

3

Phòng TCKT

05

 

02

03

 

 

4

Phòng QTVT

14

 

01

06

 

07

5

Phòng CTHSSV

21

 

01

12

02

07

6

Phòng Khảo thí

06

 

01

05

 

 

7

TT Tin học – Ngoại ngữ - TS

06

 

03

03

 

 

8

TT ĐTBD & GTVL

05

 

01

04

 

 

9

TT Thông tin Thư viện

03

 

01

 

02

 Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên

          Nhà trường luôn xác định rõ vai trò rất quan trọng của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, coi đây là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường. Việc xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được thực hiện theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng. Đội ngũ giáo viên của nhà trường hiện nay đạt chuẩn 100%, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo. Có chính sách ưu tiên, khuyến khích trong tuyển dụng đối với những nguời có trình độ đại học chính quy đạt loại khá về giảng dạy tại trường. Cử giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, dự giờ, tổ chức hội giảng, cử giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Tổ chức cho giáo viên đi thăm quan, giao lưu học tập kinh nghiệm tại các trường bạn và tại các doanh nghiệp.

          - Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường: 195

          - Giảng viên cơ hữu: 130 (Thạc sĩ: 41; Đại học: 89)

          - Cơ cấu giảng viên theo tuổi:

                    + Dưới 30 tuổi: 25

                    + Từ 30 đến dưới 40 tuổi: 55

                    + Từ 40 đến dưới 50 tuổi: 30

                    + Từ 50 đến dưới 60 tuổi: 20//tuýeninh2018