Nội quy học sinh sinh viên (đối với HSSV ngoại trú)

 

Điều 1. Làm thủ tục đăng ký ở ngoại trú với nhà trường (theo mẫu đơn do nhà trường quy định). Sau khi được nhà trường duyệt, HSSV tự đăng ký tạm trú với công an phường (xã, thị trấn) theo hướng dẫn số 6825/PC13, ngày 10/9/2007 của Giám đốc công an tỉnh TháI Nguyên về việc thực hiện Luật cư  trú.

Đối với HSSV có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi trường đóng và cùng ở với gia đình, chỉ làm đơn không cần có ý kiến xác nhận của công an phường (xã, thị trấn).

Điều 2. Khi được phép của công an phường (xã, thị trấn) cho đăng ký tạm trú, chậm nhất sau 15 ngày HSSV phải báo cáo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình và nộp 01 bản đăng ký (bản photocopy) cho Phòng Công tác HSSV, có dán ảnh ở góc phải phía trên.

Điều 3. Phải tuân thủ và chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của nhà trường và các quy định của địa phương. Thanh toán tiền thuê trọ cho nhà chủ đầy đủ và đúng hạn.

Điều 4. Những điều nghiêm cấm đối với học sinh, sinh viên ở ngoại trú:

1. Sản xuất, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma tuý, các loại vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, chất độc hại.

2. Tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, mại dâm và đua xe trái phép.

3. Tàng trữ, lưu hành hoặc truyền bá phim ảnh, băng đĩa và các văn hoá phẩm đồi truỵ, kích động bạo lực, các tài liệu có nội dung phản động.

4. Gây ồn ào mất trật tự và các hành vi thiếu văn hoá khác, gây gổ, kích động đánh nhau, tổ chức băng nhóm, bè phái tụ tập gây rối trật tự, trị an, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư.

5. Truyền đạo trái phép, truyền bá mê tín, hủ tục.

6. Tổ chức uống rượu, bia, hò hét, quấy nhiễu gây rối trật tự tại nhà trọ, nơi công cộng.

7. Có hành vi phá hoại hoặc ăn cắp tài sản công dân, trấn lột, chứa chấp, che dấu hàng lậu và tội phạm trong phòng ở.

Điều 5. Mười lăm (15) ngày trước khi kết thúc học kỳ, HSSV nộp giấy nhận xét có xác nhận của công an phường ( xã, thị trấn) cho nhà trường để làm cơ sở xét kết quả rèn luyện học kỳ, năm học và xét tư cách dự thi tốt nghiệp. HSSV nào không nộp giấy nhận xét theo quy định nhà trường sẽ hạ một bậc kết quả rèn luyện.

Điều 6. Khi thay đổi chỗ ở ngoại trú mới, HSSV phải báo với nhà trường, nộp đơn đăng ký cũ và làm lại đăng ký ngoại trú mới. Khi thôi học hoặc ra trường phải nộp lại đơn đăng ký ngoại trú cho Phòng Công tác HSSV.    

 //tuýeninh2018