CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

 1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt:    Tin học ứng dụng

- Tiếng Anh:   Applied Informatics

2. Trình độ đào tạo:

- Trung cấp chuyên nghiệp

- Mã ngành: 42480207

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

 a. An ninh quốc phòng

Có kiến thức giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, rèn luyện thể lực tốt, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc;

b. Môn Giáo dục chính trị:

Có hiểu biết cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – LêNin, nội dung cơ bản và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản về đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo hệ trung cấp.

c. Ngoại ngữ:

Ngoài tiếng Anh cơ bản trình độ A trở lên, người học có khả năng khai thác thông tin chuyên môn thông qua các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

3.2. Kiến thức chuyên môn

- Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để học tập các môn chuyên ngành, áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Vận dụng kỹ thuật lập trình, quản trị hệ cơ sở dữ liệu, Dot Net, Web, Kỹ thuật đồ hoạ trong thiết kế baner, logo ....

            - Có kiến thức về doanh nghiệp, thị trường để tìm việc làm và tự tạo việc làm.

3.3. Kiến thức bổ trợ

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ  A

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng:

- Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp (các mô hình vừa và nhỏ). Sử dụng thành thạo các hệ cơ sở dữ liệu phổ biến. Sử dụng thành thạo bộ tin học văn phòng MS Office hoặc OpendOffice

 - Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống mạng cục bộ cho các cơ quan doanh nghiệp.

            - Xây dựng, quản lý các tài nguyên công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

            - Thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống web ứng dụng trong các lĩnh vực thông tin, cổng thông tin điện tử.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng kiểm tra và giám sát quá trình lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy tính, chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn.

- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Ứng dụng được ngoại ngữ để nâng cao hiệu quả công việc.

5. Yêu cầu về thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể; 

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân;

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận các thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh;

- Tham gia có hiệu quả trong việc thiết kế triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp xã hội.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Người kỹ thuật viên với cương vị người vận hành, quản lý hệ thống, điều phối kỹ thuật trong:

-        Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm.

-        Các doanh nghiệp, công ty bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học.

-        Các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng,..., các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

- Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

8. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn đào tạo mà nhà trường tham khảo

- Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin, tin học ứng dụng, mạng máy tính - Hệ Cao đẳng nghề của tổng cục nghề, toàn bộ giáo trình ngành tin học ứng dụng của trường CĐCN  Thái nguyên và các tài liệu chuyên ngành liên quan của BGD ban hành.

- Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình ngành công nghệ thông tin, tin học ứng dụng của các hệ Cao đẳng và Đại học chuyên nghiệp của NXB KHKT, NXB GD…và các Trường Đại học, CĐCN; CĐN cùng ngành.

- Tham khảo một số tài liệu chuyên ngành trong và ngoài nước.