CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1. Tên nghề đào tạo:

- Tiếng Việt:   Điện công nghiệp

- Tiếng Anh:  The industrial power

2. Trình độ đào tạo:

- Trung cấp nghề

- Mã ngành: 40510302

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những vấn đề cấp bách của thời đại.

- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định của TCN ban hành.

3.2. Kiến thức chuyên môn

- Vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong quá trình học tập lý thuyết và thực hành nghề.

 - Trình bày được nguyên lý làm việc các thiết bị điện, phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện, các hệ trang bị điện cho các phân xưởng sản xuất, khu dân cư, các máy móc sản xuất công nghiệp và các hệ thống phân phối điện.

- Tiếp cận được những kiến thức chuyên ngành mới của ngành Điện công nghiệp và dân dụng.

              3.3. Kiến thức bổ trợ

- Tin học: Tin học văn phòng đạt trình độ B.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đạt trình độ A.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm thông dụng trong ngành điện công nghiệp và dân dung như A, V, VOM,  OSL....

 - Phân tích sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây, lắp đặt thiết bị theo sơ đồ.

- Thao tác, vận hành theo quy trình và sửa chữa các trạm điện, các nhà máy điện, các hệ thống trang bị điện cho phân xưởng, các khu dân cư, các tòa nhà lớn.

- Thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng sinh hoạt và chiếu sáng xí nghiệp, hệ thống điện động lực các xí nghiệp công nghiệp, hệ thống điện hạ áp nông thôn theo bản vẽ thiết kế.

-  Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống  kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực điện công nghiệp dân dụng. 

- Tính toán lựa chọn được các thiết bị điện, các hệ trang bị điện đơn giản.

- Có khả năng cập nhật kiến thức, tư duy nghề nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.

- Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có phương pháp làm việc khoa học sáng tạo.

- Có khả năng ứng dụng Tiếng Anh, tin học để nâng cao hiệu quả công việc, tra cứu tài liệu qua internet.

-  Phát hiện và giải quyết các vấn đề ở mức độ cơ bản nảy sinh trong thực tiễn của ngành học.

- Làm việc có tổ chức, có tác phong công nghiệp.

- Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong tra cứu tài liệu hướng dẫn, bản vẽ kỹ  thuật và kỹ năng sử dụng tin học trong phạm vi công việc của mình.

- Có kỹ năng ứng dụng internet tìm kiếm khai thác thông tin.

5. Yêu cầu về thái độ

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.

- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.

- Có tác phong làm việc cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, kỷ luật, thích ứng với môi trường công nghiệp năng động.

- Có khả năng ứng dụng Tiếng Anh, tin học để nâng cao hiệu quả công việc, tra cứu tài liệu qua internet.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhận các công việc vận hành, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

- Làm việc với vai trò người thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp tại các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện; công ty tư vấn, thiết kế lắp đặt hệ thống điện, các nhà máy điện, công ty truyền tải và phân phối điện.

- Làm việc trực tiếp ở các cơ quan quản lý, kinh doanh hoặc có liên quan đến lĩnh vực thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện và tự động hóa.

- Có khả năng tự tạo việc làm.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tự  học tập, cập nhật các vấn đề, thông tin, kiến thức, công nghệ mới thuộc chuyên ngành đào tạo dựa trên kiến thức nền tảng đã được trang bị.

- Có thể theo học các chương trình đào tạo ở các bậc học cao hơn hoặc tương đương.

8. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn đào tạo mà nhà trường tham khảo

- Chương trình và giáo trình đào tạo nghề điện công nghiệp và dân dung - Hệ TCN của trường CĐCN Thái nguyên biên soạn và các tài liệu chuyên ngành khác của BGD ban hành.

 - Chương trình và giáo trình đào tạo ngành Điện công nghiệp và dân dung - Hệ TCN, Hệ CĐN do các NXB KHKT, NXBGD và BGD ban hành trong những năm gần đây.