CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ  CẮT GỌT KIM LOẠI

1.Tên nghề đào tạo:

- Tiếng Việt:  Cắt gọt kim loại

- Tiếng Anh: Metal cutting

2. Trình độ đào tạo:

- Trung cấp nghề

- Mã nghề: 40510201

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1 Kiến thức chung:

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nhận thức được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng.

3.2. Kiến thức chuyên môn:

- Vận dụng  được các kiến thức cơ sở nghề, chuyên ngành cơ khí để phân tích, vẽ và gia công các chi tiết cơ khí chính xác theo yêu cầu kỹ thuật.

- Có các kiến thức cơ bản về máy cắt, đồ gá, dao cắt, quy trình công nghệ, chế độ cắt, dung dịch làm nguội, …

- Nắm bắt được các phương pháp gia công cơ bản trên máy tiện, phay, bào, mài, khoan vạn năng , máy tiện CNC, máy phay CNC

- Dự đoán được các dạng sai hỏng khi gia công và biện pháp khắc phục.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy công cụ cắt gọt kim loại

3.3. Kiến thức bổ trợ

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản trình độ A

- Tin học :   Tin học văn phòng trình độ B

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng:

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ cắt, dụng cụ đo kiểm trong gia công cắt gọt kim loại.

- Thao tác thành thạo và gia công được các chi tiết trên các loại máy công cụ cắt gọt kim loại vạn năng.

- Phát hiện và sửa chữa được các sự cố thông thường của máy, đồ gá, vật gia công và dụng cụ cắt.

- Vận hành được các loại máy CNC thông dụng

- Dự đoán được và có biện pháp khắc phục kịp thời các dạng sai hỏng thông thường khi gia công.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng tổ chức thực hiện các qui trình gia công cắt gọt.

- Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin.

- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Ứng dụng được ngoại ngữ, tin học để nâng cao hiệu quả công việc.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.

- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp.

- Công nhân làm các công việc trực tiếp trên các máy công cụ. Đồng thời có thể đứng máy trong các dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hịên đại trong các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoặc các phân xưởng cơ khí.

- Có thể tự tạo dịch vụ trong lĩnh vực liên quan.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường.

- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo;  

- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong lĩnh vực cắt gọt kim loại.

- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả  năng học tập suốt đời.

8. Các chương trình đào tạo, tài liệu chuẩn mà nhà trường tham khảo sử dụng

- Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại - Hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề của trường CĐCN  Thái Nguyên và các tài liệu chuyên ngành liên quan của BGD ban hành.

- Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình chuyên ngành Cắt gọt kim loại, gia công cơ khí, kỹ thuật Tiện , Phay, Điều khiển số; Công nghệ trên máy công cụ CNC… hệ ĐH và CĐCN; Cao đẳng và Trung cấp nghề của các NXB KHKT, GD; của các Trường Đại học, Cao đẳng chuyên nghiệp; Dạy nghề của BGD và TCDN.

- Các tài liệu tham khảo của nước ngoài.