CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

1. Tên nghề đào tạo:

- Tiếng Việt: Công nghệ ô tô

 - Tiếng Anh: Automotive Technology

2. Trình độ đào tạo:  

- Trung cấp nghề

- Mã nghề: 40510222

3. Yêu cầu về kiến thức:

3.1. Kiến thức chung:

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nhận thức được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và chương trình giáo dục quốc phòng.

3.2. Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức cơ bản về cơ sở ngành, chuyên ngành và phương pháp tổ chức, quản lý sản xuất để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề công nghệ ô tô. 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, của ô tô và xe máy.  

- Có kiến thức về qui trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của động cơ và ô tô.  

- Có kiến thức, kỹ năng vận hành và sử dụng hệ thống thiết bị của chuyên ngành ô tô.

3.3. Kiến thức bổ trợ

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản trình độ A

- Tin học :   Tin học văn phòng trình độ B

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

- Thực hiện thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của động cơ đốt trong và ô tô, xe máy.

- Có kỹ năng phân tích, xây dựng quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ôtô, xe máy và động cơ đốt trong.

-  Kiểm định được chất lượng của động cơ đốt trong và ô tô, xe máy.

- Biết thao tác lái xe cơ bản.

 

4.2. Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng tổ chức thực hiện các quá trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa.

- Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin.

- Có kỹ năng giao tiếp chuyên môn và xã hội linh hoạt.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Ứng dụng được ngoại ngữ, tin học để nâng cao hiệu quả công việc.

5.Yêu cầu về thái độ:

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân.

- Có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và giao tiếp xã hội.

6.Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Thợ sửa chữa trong các công ty, nhà máy, các xí nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy.

- Thợ sửa chữa tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật ôtô và kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô, xe máy, động cơ đốt trong. 

- Làm việc tại các trạm đăng kiểm ô tô.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng học liên thông để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo;  

- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực công nghệ ô tô.  

- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả  năng học tập suốt đời.

8. Các chương trình đào tạo, tài liệu chuẩn mà nhà trường tham khảo sử dụng

- Chương trình, tài liệu của BGD- ĐT ban hành

- Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô - Hệ Cao đẳng nghề của trường CĐCN  Thái Nguyên và các tài liệu chuyên ngành liên quan của BGD ban hành.

- Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình chuyên ngành ô tô, máy động lực… của hệ TCN; CĐN; Cao đẳng và Đại học chuyên nghiệp của NXB KHKT, NXB GD; TCDN và các Trường Đại học; CĐCN và dạy nghề trong cả nước.

- Các tài liệu tham khảo nước ngoài.