1. Bậc cao đẳng: Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng các ngành:

TT

Tên ngành

Mã số

1

Quản trị kinh doanh

51340101

2

Kế toán

51340301

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

51510201

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

51510301

5

Công nghệ Hàn

51510503

6

Tin học ứng dụng

51480202

2. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: Đào tạo nhân lực trình độ trung cấp các ngành:

TT

Tên ngành

Mã số

1

Điện công nghiệp và dân dụng

42510308

2

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

42510223

3

Công nghệ may và thời trang

42540205

4

Điện tử công nghiệp và dân dụng

42510317

5

Kế toán doanh nghiệp

42340303

6

Tin học ứng dụng

42480207

3. Bậc cao đẳng nghề:

TT

Tên nghề

Mã số

1

Nguội chế tạo

50510205

2

Công nghệ ô tô

50510222

3

Điện công nghiệp

50510302

4

Hàn

50510203

5

Cắt gọt kim loại

50510201

6

Kế toán doanh nghiệp

50340301

4. Bậc trung cấp nghề: Đào tạo nhân lực trình độ trung cấp nghề các nghề:

TT

Tên ngành

Mã số

1

Nguội chế tạo

40510205

2

Công nghệ ô tô

40510222

3

Điện công nghiệp

40510302

4

Hàn

40510203

5

Cắt gọt kim loại

40510201

6

May thời trang

40540205

Ngoài ra còn các hệ đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp sang cao đẳng chuyên nghiệp, từ trung cấp nghề sang trung cấp chuyên nghiệp. Hệ đào tạo vừa làm vừa học trung cấp chuyên nghiệp các ngành: Điện công nghiệp và dân dụng; Tin học ứng dụng; Công ngghệ may và thiết kế thời trang.

 //tuýeninh2018