Kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường các môn khoa học Mác - Lê đối với hệ cáo đẳng, môn chính trị đối với hệ trung cấp và tay nghề đối với hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề năm học 2012 - 2013 (tổ chức vào ngày 15/03/2013)

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 7h30’ - 8h00’

Khai mạc

Ban tổ chức hội thi (Đoàn thanh niên), Ban coi, chấm thi, Ban Thư ký; Đại biểu

Toàn thể học sinh tham gia hội thi

2

Từ 8h15’ - 10h25’

Phòng 205, nhà A

Thi môn chính trị và các môn khoa học Mác - LêNin

Ban coi thi (Đ/c Lâm Thị Yên và Đ/c Dương Hồng Duyên)

3

8h20’ - 11h00’ và từ 13h30’ - 15h30’

Thi tay nghề (Nghề Điện,

 S/c ô tô, Hàn)

Ban coi, chấm thi

Nghề CN ô tô:Đ/c Thái, Đ/c Tiến

Nghề Điện CN: Đ/c Thiều Hồng, Đ/c Việt Hùng

Nghề Hàn:Đ/c Bang, Đ/c Thành

4

Từ 15h31’ - 17h00’

Tổng hợp kết quả điểm,

 xếp loại

Ban Thư ký

5

Ngày 26/3/2012

Trao giải

Đoàn Thanh niên nhà trường