KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Chào mừng kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2013

 

Căn cứ công văn số 200/CV-TĐ ngày 20.11.2012 của Thành Đoàn TN về việc định hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013;

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-TĐ ngày 18.2.2013 của Thành Đoàn TN về việc tổ chức các hoạt động chào mừng tháng Thanh niên năm 2013;

Căn cứ chương trỡnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013; Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch hoạt động Tháng thanh niên năm 2013, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS HCM trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26.3.1931 - 26.3.2013.

Phát huy vai trũ xung kích, tinh thần tình nguyện của ĐVTN trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

2. Yêu cầu

Các Liên chi Đoàn trực thuộc phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, những hoạt động phải gắn với nội dung cụ thể trong “Tháng Thanh niên” trên cơ sởkế hoạch chung của Đoàn trường. Các hoạt động phải được tổ chức sâu rộng, lựa chọn nội dung công việc thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Tổ chức các hoạt động mang tính đồng loạt, phù hợp với điều kiện hiện có đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đông đảo đoàn viên sinh viên.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giáo dục chính trị t­ư t­ưởng.

          - Tổ chức tuyên truyền giáo dục ĐVTN học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV(Có kế hoạch chi tiết sau)

          - Tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Dự kiến 15h ngày 7.3.2013)

          - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”

          - Tích cực tham gia xây dựng phong trào học tập, vận động ĐVTN tham dự hội thi học sinh giỏi cấp tr­ường với tinh thần nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm,.

          - Tích cực tham gia các hoạt động VHVN -TDTT

          - Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh trang thông tin truyền thống của Đoàn trường

          - Tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.1931 - 26.3.2013

2. Phong trào học tập - rèn luyện

- Tích cực đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ Lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; nghiên cứu khoa học đối với ĐV Thanh niên là cán bộ giảng viên.

- Phát huy tinh thần học tập tốt, rèn luyện tốt, tích cực tham gia xây dựng bài giảng.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa, tổ chuyên môn tổ chức Hội thi Học sinh giỏi cấp tr­ường Môn học Khoa học Mác-Lê Nin TT HCM và thi tay nghề (Thứ 6 ngày 15/03/2012)

- Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do Tỉnh Đoàn Tổ chức đạt kết quả cao.

- Thực hiện hướng dẫn số 01/HD-TĐ ngày 25.2.2013 về viêc tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2013, BCH Đoàn trường Phối hợp cùng Trung tâm Tuyển sinh đi tư vấn tuyển sinh tại một số trường PTTH trên địa bàn Tỉnh và Thành Phố.

- Thời gian: Từ ngày 04.3 - 25.3.2013(Cú kế hoạch chi tiết sau)

3. Hoạt động Văn hoá Văn nghệ - Thể dục thể thao. (Đ/c Nguyễn Sơn Hà - Phó bí thư Đoàn trường  phụ trách chung)   

3.1 Hoạt động Thể dục thể thao. (Đ/c Nguyễn Tiến Lâm phụ trách trực tiếp; Các UVBCH khác phối hợp thực hiện khi có quyết định thành lập Ban tổ chức)

* Tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa đội Tuyển: Đội ĐVGV các khoa và đội tuyển ĐVTN khối nghiệp vụ.

Thời gian tổ chức:15h00’, Thứ tư ngày13/03/2013 (Có KH cụ thể sau)

Đ/c UVBCH Đoàn trường và BCH Liên chi phối hợp cùng thực hiện)

* Tổ chức giải thi đấu bóng chuyền.

- Thành phần gồm 3 đội:01 đội là các thế hệ cán bộ Đoàn tr­ường.

                               01 đội là các đồng chí trong Hội CCB và Công đoàn

                                           01 đội tuyển trẻ Đoàn viên giáo viên.

- Hình thức thi đấu:Thi đấu vòng tròn tính điểm chọn các đội nhất, nhì, ba

- Thời gian tổ chức:15h00’ thứ tư, ngày20/ 03/2013. (Có KH chi tiết sau)

* Tổ chức và tham gia thi đấu điền kinh.

- Thành lập đội tuyển điền kinh tham gia giải việt dã Tiền phong Thành Phố Thái Nguyên 2013. Thời gian: 7h30’,thứ bẩy ngày 16/3/2013 và Giải điền kinh HSSV Khối trường CĐ - TC số 1 Tỉnh Thái Nguyên. Thời gian: ngày 21 - 23/3/2013

* Tổ chức giải bóng đá cho HSSV các lớp thuộc Liên chi Đoàn Khoa Điện - Điện tử -Tin học; Liên chi Cơ khí nghiệp vụ

     + Thời gian tổ chức:

Liên chi điện: Từ ngày 11/3 -06,07/ 4/2013

Liên chi Cơ khí : Từ ngày 08/4 -05/ 5/2013

3.2 Hoạt động Văn hoá văn nghệ. (Đ/c Nguyễn Duy Quang phụ trách trực tiếp; Các UVBCH khác phối hợp thực hiện khi có quyết định thành lập Ban tổ chức)

      Tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2013) và Liên hoan văn nghệ Tiếng hát học sinh sinh viênChào mừng tháng thanh niên năm 2013

+ Hình thức tổ chức: Ba đội tuyển của các LCĐ tham gia Liên hoan văn nghệ

+ Thời gian tổ chức: 19h00’ Thứ ba, ngày 26/03/2013

4. Phong trào tình nguyện, lao động xung kích.

- Thực hiện cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” Đoàn trường phát động toàn trường đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, làm sạch vệ sinh môi trường.

- Phối hợp cùng Đoàn Phường Tân Long ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, làm sạch vệ sinh môi trường.

- Thời gian: 8h00’ Chủ nhật, ngày 10/3/2013

- Tiếp tục giúp đỡ thường xuyên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

6. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

      - Bình xét, lựa chọn các thanh niên tiên tiến, xuất sắc và có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đoàn để xem xét kết nạp lớp đoàn viên 26/3

      - Củng cố và kiện toàn các chi đoàn K45 và K46 đảm bảo đúng quy định và điều lệ đoàn

      - Tiếp tục triển khai cho các Chi đoàn bình xét Đoàn viên ­ưu tú giới thiệu cho Đảng và giới thiệu ĐV ­ưu tú tham gia lớp học đối t­ượng Đảng do thành Đoàn  phối hợp với trung tâm bồi d­ưỡng chính trị thành phố tổ chức.

      Thời gian: Từ ngày 13-19/3/2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Thái Nguyên.

       Trên đây là nội dung Kế hoạch hoạt động tháng thanh niên chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn.

       Ban chấp hành Đoàn trường rất mong đ­ược sự quan tâm giúp đỡ của Đảng uỷ, BGH và các phòng, Khoa, Trung tâm, giúp Đoàn thanh niên hoàn thành nhiệm vụ đựơc giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Đoàn trường.

- Lập kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2013; phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận đảm nhận các chương trỡnh kế hoạch cụ thể; thành lập tổ cụng tỏc để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các chi  đoàn.

2. Đối với các Liên chi Đoàn và chi đoàn

- Triển khai đồng loạt các hoạt động trong KH hoạt động tháng thanh niên 2013

- Phối hợp với các đồng chí phụ trách các mảng của Đoàn trường để triển khai theo đúng kế hoạch.