>> Lịch thi học kỳ I - Khóa:  46, 45, 44

>> Kế hoạc thi tốt nghiệp khóa 44 hệ  Cao đẳng, Trung cấp nghề cơ sở, Cao đẳng nghề,

>> Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 45 hệ Trung cấp chuyên nghiệp

 

LỊCH THI

Khóa 44 - Hệ: Cao đẳng; Trung cấp nghề cơ sở

I - HỆ CAO ĐẲNG:

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Cao đẳng Cơ khí A – K44

Công nghệ CTM

13/05

7h/18/05/2013

Từ 19/05/2013

P201-B

Công nghệ CNC

15/05

7h/19/05/2013

Từ 20/05/2013

 

CAD/CAM

17/05

7h/21/05/2013

Từ 22/05/2013

 

TT Máy công cụ

10/5

7h/14/05/2013

Từ 15/05/2013

 

Thực tập nâng cao

 

 

 

 

Cao đẳng cơ khí B – K44

Công nghệ CTM

13/05

7h/18/05/2013

Từ 19/05/2013

P201-B

Công nghệ CNC

15/05

7h/19/05/2013

Từ 20/05/2013

 

CAD/CAM

17/05

7h/21/05/2013

Từ 22/05/2013

 

TT Máy công cụ

10/5

7h/14/05/2013

Từ 15/05/2013

 

Thực tập nâng cao

 

 

 

 

Cao đẳng cơ khí C – K44

Công nghệ CTM

20/05/2013

7h/23/05/2013

Từ 24/05/2013

 

Công nghệ CNC

22/05/2013

7h/25/05/2013

Từ 26/05/2013

 

Thực tập nâng cao

 

 

 

 

Cao đẳng cơ khí D

Công nghệ CTM

20/05/2013

7h/23/05/2013

Từ 24/05/2013

 

Công nghệ CNC

22/05/2013

7h/25/05/2013

Từ 26/05/2013

 

Thực tập nâng cao

 

 

 

 

Cao đẳng CN Hàn K44

TT Hàn Tig.Mig.Max

15/03/2013

7h/16/03/2013

Từ 17/03/2013

 

Cao đẳng Điện A – K44

TT Mạch máy

01/03/2013

7h/16/03/2013

Từ 23/03/2013

 

Cao đẳng Điện B – K44

TT PLC

01/03/2013

7h/16/03/2013

Từ 23/03/2013

 

Cao đẳng Điện C – K44

TT PLC

01/03/2013

7h/16/03/2013

Từ 23/03/2013

 

Cao đẳng Kế toán A – K44

Thực tập kế toán

01/03/2013

7h/16/03/2013

Từ 23/03/2013

 

Cao đẳng Kế toán B – K44

Thực tập kế toán

01/03/2013

7h/16/03/2013

Từ 23/03/2013

 

Cao đẳng

QTKD K44

Luật kinh tế

22/03/2013

7h/06/04/2013

Từ 20/04/2013

 

Cao đẳng Tin – K44

TT Tốt nghiệp

Nộp điểm trước 15/05/2013

 

 

 

Điện

Cao đẳng nghề - K44

Trang bị điện

06/03/2013

7h/23/03/2013

Từ 06/04/2013

 

Thực hành trang bị điện

05/04/2013

7h/20/04/2013

Từ 04/05/2013

 

II. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ CƠ SỞ

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

 

Điện  

TCN-CS - K44

Kỹ thuật quấn dây

22/03/2013

7h/07/04/2013

Từ 20/04/2013

 

Quấn dây Mđiện NC

05/04/2013

7h/20/04/2013

Từ 04/05/2013

 

TH trang bị điện

10/05/2013

7h/18/05/2013

Từ 19/05/2013

 

Kỹ thuật lắp đặt điện

31/05/2013

7h/02/06/2013

Từ 03/06/2013

 

Hàn  

TCN-CS - K44

Hàn Gang

15/03/2013

7h/06/04/2013

Từ 20/04/2013

 

Hàn KL&HK màu

05/04/2013

7h/20/04/2013

Từ 27/04/2013

 

Hàn thép các bon

17/04/2013

7h/28/04/2013

Từ 05/05/2013

 

Hàn đắp

26/04/2013

7h/04/05/2013

Từ 12/05/2013

 

Hàn ống

10/05/2013

7h/19/05/2013

Từ 26/05/2013

 

Hàn thép H.kim

24/05/2013

7h/30/05/2013

Từ 02/06/2013

 

 

 

 

 

 

S/C ÔTô 

TCN-CS - K44

SCBD HT truyền động

22/03/2013

7h/06/04/2013

Từ 20/04/2013

 

SCBD HT di chuyển

  05/04/2013

7h/20/04/2013

Từ 27/04/2013

 

 

SCBD HT Lái

19/04/2013

7h/28/04/2013

Từ 05/05/2013

 

SCBD HT Phanh

03/05/2013

7h/12/05/2013

Từ 19/05/2013

 

Ktra và SC Pan ôtô

17/05/2013

7h/26/05/2013

Từ 27/05/2013

 

Nâng cao H.Quả CV

24/05/2013

7h/29/05/2013

Từ 02/06/2013

 

 //tuýeninh2018