>> Danh sách học sinh đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013 - Khóa 46
>> Danh sách học sinh đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013 - Khóa 45
>> Danh sách học sinh đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012 - 2013 - Khóa 44
>> Danh sách thưởng học sinh học tập và rèn luyện giỏi học kỳ I - Năm học 2012 - 2013

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ I- NĂM HỌC: 2012 – 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 114 /QĐ-CĐCN, ngày 12  tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng  trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên)

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐTBC
H. TẬP

XẾP LOẠI
R. LUYỆN

X.L HỌC BỔNG

MỨC HỌC BỔNG

SỐ THÁNG

TỔNG SỐ TIỀN

1            

Dương Văn An

Điện A.CĐ- K46

7,0

Tốt

Khá

380.000

4

1.520.000

2            

Nguyễn Văn Phi

Điện A.CĐ- K46

7,6

Tốt

Khá

380.000

4

1.520.000

3            

Nguyễn Đức Tân

Điện A.CĐ- K46

7,0

Tốt

Khá

380.000

4

1.520.000

4            

Cao Văn Thanh

Điện C.CĐ- K46

6,9

Tốt

Khá

380.000

4

1.520.000

5            

Dương Thanh Tùng

Điện C.CĐ- K46

7,1

Tốt

Khá

380.000

4

1.520.000

6            

Nguyễn Văn Linh

Cơ khí A.CĐ- K46

7,0

Tốt

Khá

380.000

4

1.520.000

7            

Đỗ Tiến Đông

Cơ khí B.CĐ- K46

7,4

Tốt

Khá

380.000

4

1.520.000

8            

Nguyễn Duy Khánh

Cơ khí B.CĐ- K46

7,3

Tốt

Khá

380.000

4

1.520.000

9            

Quỳnh Hương

Kế toán.CĐ- K46

7,2

Tốt

Khá

340.000

4

1.360.000

10        

Nguyễn Thị Hường

Kế toán.CĐ- K46

7,2

XS

Khá

340.000

4

1.360.000

11        

Ma Thế Hiển

Kế toán.CĐ- K46

8,1

Tốt

Giỏi

374.000

4

1.496.000

12        

Nguyễn Thị Vân Trà

Điện B.CĐLT- K46

7,2

XS

Khá

340.000

4

1.360.000

13        

Nguyễn Tiến Mạnh

Cơ khí.CĐLT- K46

6,8

XS

Khá

340.000

4

1.360.000

14        

Bùi Thị Hạnh

Kế toán.CĐLT- K46

7,3

Tốt

Khá

290.000

4

1.160.000

15        

Phạm Thị Lành

Kế toán.CĐLT- K46

7,3

Tốt

Khá

290.000

4

1.160.000