KẾ HOẠCH THAY ĐỔI PHÒNG HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP

Nhà trường sẽ sử dụng các phòng học tại khu giảng đường B cho việc tổ chức thi các kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa.

Theo đó, một số lớp học sẽ có sự thay đổi phòng học cho phù hợp. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo khoa, tổ chuyên môn, các đồng chí GVCN, thông báo cho giáo viên, học sinh – sinh viên biết để thực hiện.

Chi tiết bố trí phòng học:

STT

Tên lớp

Phòng học cũ

Phòng học mới

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Kế toán A CĐ K44

B 204

B 104

Từ 25/06 - 26/06

Sáng

2

Quản trị CĐ K44

B 203

B 102

Từ 25/06 - 26/06

Sáng

3

Kế toán CĐ K 45

B 205

B 103

Từ 25/06 - 26/06

Sáng

4

Quản trị CĐ K45

B 305

B 101

Từ 25/06 - 26/06

Sáng

5

Cơ khí A CĐ K45

B 404

A 403

 

 

Từ 25/06/2012

đến 03/02/2013

Sáng

6

Cơ khí B CĐ K45

B 404

A 403

Chiều

7

Cơ khí C CĐ K45

B 403

A 402

Sáng

8

Điện A CĐ K45

B 403

A 402

Chiều

9

Điện B CĐ K45

B 105

A 302

Sáng

10

Điệc C CĐ K45

B 105

A 302

Chiều