DANH SÁCH ĐOÀN GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

KHỐI TRƯỜNG CĐ-TC SỐ 1 TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2012 - 2013

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Trình độ ch.môn

Số năm giảng dạy

Số năm đạt GVDG cấp

Tên bài giảng

Bài giảng

Đăng ký thi hiểu biết với nội dung ở bậc học

Trường

Tỉnh

LT

TH

TCCN

THPT

1

Nguyễn Huy Hùng

Nam

11/9/1984

ĐH

05

01

0

4.3. Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết.

X

 

X

 

 

2

Tô Văn Thái

Nam

29/11/1971

ĐH

05

01

0

Bài 4.2: Lắp đặt mạch điện điều chỉnh tốc độ - đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha Rôto lồng sóc dùng biến tần.

 

X

X

 

 

3

Ngô Thị Hương

Nữ

25/6/1985

ĐH

05

01

0

Chương 2: Phép biện chứng duy vật (Tiết 26).

IV. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.

3) Quy luật phủ định của phủ định.

X

 

X

 

 

4

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nữ

10/5/1981

ĐH

05

01

0

Tiết 2: Vợ chồng A. Phủ.

(Tô Hoài)

X

 

 

 

X

* Trưởng đoàn: Dương Đình Nông – Phó Hiệu trưởng nhà trường

      

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC GIỚI THIỆU THAM GIA CÁC TIỂU BAN GIÁM KHẢO

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI KHỐI TRƯỜNG CĐ-TC SỐ 1 TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2012 - 2013

(Theo chương trình đào tạo: Cao đẳng)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ đang

đảm nhiệm

Trình độ chuyên môn

Giới thiệu tham gia tiểu BGK

Số lần cấp tỉnh, cấp toàn quốc

1

Thiều Thị Hồng

21/4/1967

TT chuyên môn

Đại học

Điện

3

2

Trương Kim Thuyên

17/8/1976

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Văn

2

3

Lâm Thị Yên

05/5/1979

TT chuyên môn

Thạc sĩ

Chính trị

2

4

Nguyễn Quốc Dũng

26/8/1972

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Cơ khí

2

5

(Dự phòng)

Gia Thị Định

22/6/1977

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Điện

1

6

(Dự phòng)

Nguyến Thái Bình

30/01/1973

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Cơ khí

1

7

(Dự phòng)

Dương Thị Hồng Duyên

06/11/1981

Giáo viên

Thạc sĩ

Chính trị

1

* Thư ký tiểu ban: Nguyễn Xuân Đỉnh