>> Mẫu giáo án chấm thi

>> Mẫu số 1, mẫu số 2 (kèm theo điều lệ)

>>  Luật giáo dục 2005

ĐIỀU LỆ HỘI THI

Giáo viên dạy giỏi khối các trường Cao đẳng - Trung cấp số 1 tỉnh Thái Nguyên
Năm học 2012 - 2013

I - Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

    - Nhằm thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012 - 2013 là: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất trường học và chú trọng nâng cao hiệu quả xã hội hóa giáo dục.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt” trong các trường chuyên nghiệp, khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên;

- Tạo điều kiện giúp giáo viên nghiên cứu, cải tiến, đổi mới nội dung phương pháp, sáng tạo đồ dùng dạy học, áp dụng công nghệ dạy học tiên tiến để nâng cao chất lượng dạy học;

- Tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các trường trong dạy học;

- Làm cơ sở để công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các cấp cho các giáo viên đạt tiêu chuẩn.

2. Yêu cầu:   Động viên đông đảo giáo viên tham gia Hội thi GVDG

- Hội thi giáo viên dạy giỏi phải được tuyển chọn từ cấp cơ sở (cấp trường) đến cấp tỉnh;

- Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục;

- Hội thi cấp tỉnh phải thực sự là ngày hội, là diễn đàn thể hiện tài năng sư phạm của giáo viên, tạo ra những bài giảng mẫu, từ đó rút ra được những kinh nghiệm có giá trị về xây dựng nội dung, phương pháp giảng dạy và giáo dục.

II - Những quy định chung:

1. Đối tượng và điều kiện tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh.

* Đối tượng tham gia:  Gồm các giảng viên, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy các bộ môn của các trường trong khối các trường Cao đẳng - Trung cấp số 1 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* Điều kiện tham gia:

- Giáo viên dạy các môn lý thuyết và thực hành: Đạt tiêu chuẩn trình độ ngạch giảng viên, giáo viên;

- Giáo viên tham dự Hội thi GVDG cấp tỉnh là giáo viên tiêu biểu của trường, đã đạt danh hiệu GVDG cấp trường ít nhất 1 lần và đã tham gia giảng dạy ít nhất 3 năm.

2. Số lượng giáo viên dự thi: Mỗi đơn vị dự thi cử 04 giáo viên tham gia dự thi, 01 giáo viên dự khuyết. Riêng trường Trung cấp Luật cử 02 giáo viên, trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính cử 05 giáo viên.

3. Đăng ký dự thi và bắt thăm bài giảng:

* Hồ sơ đăng kí dự thi:

- Danh sách Đoàn: Trưởng đoàn và danh sách giáo viên trong đoàn tham gia dự thi. Mỗi giáo viên tham gia dự thi phải đăng ký phần thi hiểu biết và chuẩn bị 1 bài giảng(theo mẫu số 1).

- Danh sách giáo viên, giảng viên được giới thiệu tham gia các tiểu ban giám khảo, mỗi chuyên ngành cử 02 giám khảo (01 chính thức, 01 dự phòng) để Ban tổ chức dễ sắp xếp vào các tiểu ban (mẫu 2).

- Giấy chứng nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường hoặc Quyết định công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Các trường tham gia Hội thi gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi về Ban tổ chức Hội thi (Sở GD & ĐT tỉnh Thái Nguyên và trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên) trước ngày 03/05/2013.

  * Bắt thăm bài giảng:

Giáo viên dự thi chuẩn bị giáo án và đề cương bài giảng của mình (có thông qua bộ môn và xác nhận của Hiệu trưởng) đóng chung thành 01 bản và nộp 05 bản cho trường đăng cai (trường CĐCN TN) trước ngày 03/5/2013.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi:

-  Thời gian: Từ ngày 17/05/2013 đến 18/05/2013 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

              Khai mạc 8h30’ ngày 17/05/2013; Bế mạc vào 16h00’ ngày 18/5/2013

              Thi hiểu biết 10h00’ ngày 17/05/2013; Cán bộ coi thi hiểu biết do Sở Giáo dục và Đào tạo chọn cử.

              Thi giảng theo lịch của Ban tổ chức.

- Địa điểm:Trường CĐ Công nghiệp Thái Nguyên (Trừ trường hợp đặc biệt phải thi tại trường có thí sinh dự thi).

5. Trang phục của giáo viên tham gia dự thi:

-  Giáo viên dạy lý thuyết: Nam : Sơ vin thắt Clavat; Nữ    : Áo dài hoặc trang phục công sở.

- Giáo viên dạy thực hành: Mặc bảo hộ lao động theo ngành nghề

               - Tất cả giáo viên tham gia phải đeo thẻ Giáo viên dự thi GVDG (theo mẫu chung).

III - Nội dung, hình thức dự thi:

1. Nội dung thi:

Mỗi giáo viên tham gia dự thi phải thực hiện hai nội dung sau:

    - Thi giảng dạy.

    - Thi hiểu biết.

2. Hình thức dự thi:

* Thi giảng dạy (45 phút): Giáo viên thực hiện một bài giảng đã bắt thăm (lý thuyết hoặc thực hành); Số lượng học sinh hỗ trợ bài giảng không quá 20 học sinh.

* Thi hiểu biết (30 phút): Giáo viên thực hiện thi viết (theo hình thức thi trắc nghiệm) tương ứng với nội dung thi như đã đăng ký, cụ thể:

- Phần đề chung: Luật giáo dục năm 2005. Bao gồm:   Chương IV: Điều 70, 72, 73, 75; Chương V: Điều 83, 85, 86, 88

- Phần đề riêng thi qui chế chuyên môn, cụ thể như sau:

     + Giáo viên đăng ký phần thi Cao đẳng: Qui chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     + Giáo viên đăng ký phần thi TCCN: Qui chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    + Giáo viên đăng ký phần thi THPT: Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông.

IV - Tổ chức và thực hiện:

1. Ban Tổ chức Hội thi:

     Ban Tổ chức Hội thi do Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Nguyên quyết định thành lập, gồm:

+ Trưởng ban: Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (hoặc Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo).

+Phó Trưởng ban: Trưởng phòng GDCN&GDTX Sở Giáo dục & Đào tạo;

                                   Hiệu trưởng trường Trưởng khối thi đua (Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên).

                                   Hiệu trưởng trường đăng cai (Trường CĐ Công nghiệp Thái Nguyên).

+ Các Uỷ viên: Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng các Trường trong khối các trường Cao đẳng - Trung học số 1 tỉnh Thái Nguyên được Hiệu trưởng uỷ quyền).

2. Ban giám khảo:

 Ban Giám khảo Hội thi do Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo quyết định thành lập.

Thành phần Ban Giám khảo gồm có: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác.

Tiêu chuẩn Giám khảo:

- Là cán bộ quản lý hoặc Giảng viên, giáo viên đã đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh trở lên;

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên;

- Cùng chuyên ngành với giáo viên dự thi.

Ban Giám khảo được chia thành các Tiểu ban thuộc lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Mỗi tiểu ban có 03 Giám khảo, trong đó có  01 Giám khảo của trường có giáo viên dự thi và 02 Giám khảo trong khối hoặc Giám khảo mời.

3. Ban Thư ký:

Tiểu ban Thư ký do Trưởng ban Tổ chức Hội thi quyết định bao gồm:

Trưởng tiểu ban Thư ký: Phòng GDCN Sở Giáo dục & Đào tạo.

Thư ký tổng hợp : 01 trường CĐ Công nghiệp Thái Nguyên (Trường đăng cai);

                                01 trường CĐ Sư phạm (Trường Trưởng khối);

                01 chuyên viên Phòng GDCN.

Mỗi tiểu ban giám khảo có 01 Thư ký tiểu ban để tổng hợp kết quả chấm thi của tiểu ban.       

4. Tổ chức thi và chấm thi:

a) Thi 01 tiết giảng:

    Mỗi giáo viên dự thi thực hiện 01 bài giảng lý thuyết hoặc bài giảng thực hành theo lịch của Ban tổ chức. Thời gian quy định cho mỗi giáo viên dự thi:

             + Chuẩn bị: 5 phút

             + Giới thiệu bản thân, Nhà trường, khái quát vị trí môn học, tiết học, ý đồ sư phạm của bài giảng: 5 phút

             + Thực hiện bài giảng: 45 phút.

b) Thi hiểu biết chung:

- Đề thi do Sở Giáo dục & Đào tạo biên soạn, theo hình thức thi trắc nghiệm;

- Thời gian làm bài: 30 phút;

- Được tổ chức ngay sau khi khai mạc Hội thi.

c) Đánh giá kết quả thi:

- Phiếu đánh giá gồm 02 loại: phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết và phiếu đánh giá bài giảng thực hành;

- Phiếu đánh giá bài giảng theo thang điểm 20 (theo mẫu chung) ;

- Phiếu đánh giá thi hiểu biết theo thang điểm 10.

5. Cách tính điểm và xếp hạng:

5.1. Cá nhân:

          a) Bài thi trắc nghiệm: Hai giám khảo chấm độc lập;kết quả điểm là điểm đánh giá thống nhất của 02 Giám khảo, chấm theo thang điểm 10.

          b) Bài thi giảng dạy:

                     - Sau khi giáo viên hoàn thành xong nội dung thi, từng thành viên trong Ban Giám khảo cho điểm độc lập vào phiếu đánh giá;

                     - Điểm kết quả của giáo viên dự thi là điểm trung bình cộng các điểm đánh giá của các Giám khảo trong Tiểu ban Giám khảo. Lấy đến 02 chữ số thập phân (không làm tròn). Phiếu đánh giá có điểm chênh lệch từ 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng là phiếu không hợp lệ ;

                      - Sau khi kết thúc nội dung thi, các Giám khảo nộp ngay phiếu đánh giá cho Thư ký Ban Giám khảo để tổng hợp kết quả chấm thi.

         c) Giáo viên được công nhận danh hiệu GVDG nếu đạt:

           + Điểm tiết giảng:  16 điểm.

           + Điểm thi hiểu biết:  7 điểm.

* Xếp loại cá nhân :

          Giải nhất :

                             - Điểm thực hành bài giảng: 19 điểm;

                             - Điểm thi hiểu biết:                 9 điểm.

          Giải nhì :

                             - Điểm thực hành bài giảng:  18 điểm;

                             - Điểm thi hiểu biết:              8 điểm.

          Giải ba :

                             - Điểm thực hành bài giảng:  17 điểm;

                             - Điểm thi hiểu biết:              7 điểm.

5.2. Xếp loại toàn đoàn:

   - Những đơn vị có đủ số lượng giáo viên tham gia dự thi theo danh sách đăng kí với Ban tổ chứchội thi mới được đánh giá xếp loại;

   - Điểm trung bình cộng của các thành viên  trong đoàn dự thi là kết quả điểm toàn đoàn (TBC điểm thi hiểu biết cộng với TBC điểm thi bài giảng, chia đôi, lấy đến 2 chữ số thập phân);

   - Xếp hạng toàn đoàn (nhất, nhì, ba) cho các đoàn có 100% số giáo viên tham gia đạt danh hiệu GVDG, theo nguyên tắc lấy điểm đồng đội từ cao xuống thấp, riêng đoàn đạt giải Nhất bắt buộc phải có ít nhất 01 giải nhất cá nhân. Nếu các đoàn có điểm đồng đội bằng nhau thì căn cứ vào tỷ lệ giáo viên đạt giải cao trên tổng số giáo viên dự thi để xếp loại.

   - Cơ cấu giải toàn đoàn:

                    + Giải nhất:                     01

                    + Giải nhì:                       02

                    + Giải ba:                        03

                    + Giải khuyến khích:       07

Nếu đoàn nào có giáo viên tham gia dự thi vi phạm Điều lệ Hội thi thì không xếp loại toàn đoàn.

6. Thủ tục khiếu nại:

- Các cá nhân, đơn vị tham gia Hội thi khi cần khiếu nại về kết quả chấm thi xếp giải của đơn vị hoặc cá nhân đều phải thông qua Trưởng đoàn. Ban Tổ chức Hội thi không giải quyết khiếu nại của từng cá nhân. Sau ngày tổng kết Hội thi Ban tổ chức không nhận và giải quyết đơn khiếu nại.

V- KHEN THƯỞNG:

          a) Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên:

                     - Tặng cờ và trao thưởng cho các đoàn: Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích;

                     - Cấp giấy chứng nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh cho những giáo viên đạt tiêu chuẩn GVDG theo Điều lệ Hội thi.

          b) Khối:

                     - Tặng cờ lưu niệm;

                      - Trao thưởng cho những giáo viên đạt giải : Nhất, Nhì, Ba và đạt giáo viên  dạy giỏi; Cụ thể:

            + Giải Nhất:          500.000đ

            + Giải Nhì:           400.000đ

            + Giải Ba:             300.000đ

           + Đạt GVDG:       200.000đ        

VI - KINH PHÍ

- Khối: Chi tổ chức Hội thi, bồi dưỡng Ban Giám khảo, chi khen thưởng, mức thưởng do Ban Tổ chức Hội thi quyết định được lấy từ kinh phí hoạt động chung của Khối.

- Các Đoàn tham gia Hội thi: Chuẩn bị đồ dùng, thiết bị dạy học và kinh phí Hội thi cho Đoàn và các giáo viên của đơn vị tham gia Hội thi .