>>Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2013

>> Mẫu giáo án chấm thi

>> Mẫu số 1, mẫu số 2 (kèm theo điều lệ)

>>  Luật giáo dục 2005

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI  KHỐI TRƯỜNG CĐ-TC SỐ 1 TỈNH THÁI NGUYÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

 

Ngày 17/5/2013

 

 

 

1

7h30 - 8h30’

Đón tiếp đại biểu, các đoàn

BTC, Trường đăng cai

 

2

8h30 - 9h00’

Văn nghệ chào mừng

Đội văn nghệ (Đoàn TN) trường đăng cai

 

3

9h00 - 9h05’

Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

BTC, Trường đăng cai

(Đ/c Hùng)

 

 

9h05’ - 9h15’

Khai mạc Hội thi

Sở GD ĐT (Lãnh đạo Sở)

 

4

9h15’ - 9h30’

Công bố các Quyết định thành lập BTC, BGK, TK

Sở GD ĐT (Phòng GDCN)

 

5

9h30’ - 9h35’

- Trao cờ lưu niệm cho các đoàn

- Lãnh dạo Sở GD ĐT

- Trưởng khối

 

6

9h35’ - 9h40’

Đại diện giáo viên dự thi phát biểu

Trường CĐ CNTN

Cô Hạnh

7

9h40’ - 9h45’

Đại diện giám khảo phát biểu

Trường CĐ CNTN

Cô Thuyên

8

9h45’ - 9h55’

Ban Giám hiệu trường đăng cai phát biểu

Đ/c Nông – P. Hiệu trưởng

 

9

10h15’ - 10h45’

Thi lý thuyết tại phòng 502, 503 nhà A

- Ban tổ chức

- Giám thị, GViên dự thi

 

10

11h00’ - 13h00’

- Mời khách dự bữa cơm thân mật tại nhà thể chất của trường.

- Nghỉ trưa

B. Tổ chức, B. Giám khảo, Thư ký, Đại biểu, GViên dự thi, Lái xe, phục vụ.

 

11

Từ 13h30’ - 16h30’

Các giáo viên tham gia dự thi, giám khảo chấm thi tại các phòng 202, 203, 302, 303, 402, 403 nhà A

B. Tổ chức, B. Giám khảo, GViên dự thi, Thư ký tiểu ban.

 

 

Ngày 18/5/2013

 

 

 

12

Từ 7h30’ - 15h30’ ngày 18/5/2013

Các giáo viên tham gia dự thi, giám khảo chấm thi tại các phòng 202, 203, 302, 303, 402, 403

B. Tổ chức, B. Giám khảo, GViên dự thi, Thư ký tiểu ban

 

13

15h30’ - 16h00’ ngày 18/5/2013

- Họp các trưởng đoàn, B. Tổ chức, Ban Thư ký tổng hợp để thống nhất giải

- Giao lưu văn nghệ

- B. Tổ chức, Trưởng đoàn, Thư ký

- Đoàn TNiên

Phối hợp: Các tiết mục đơn vị bạn

14

16h00’ - 16h30’

Công bố kết quả, trao giải

B. Tổ chức, Trường đăng cai

 

15

Từ 16h30’

- Bế mạc Hội thi

- Tổng kết rút kinh nghiệm và mời đại biểu dự bữa cơm thân mật tại nhà hàng Minh Vân.

- B. Tchức, Trường đăng cai

- Thành phần: Đại biểu,  B. Tổ chức, lãnh đạo các trường, Thư ký tổng hợp (của Sở và trường đăng cai), Trường đăng cai.

 

Lưu ý: Các giáo viên nghỉ trưa và để mô hình học cụ tại các phòng học: P103, 201, 301, 401 nhà A. Đồng chí Hà (Phó Bí thư đoàn) chịu trách nhiệm về chương trình văn nghệ chào mừng và bế mạc.