Xem chi tiết:

>> Danh sách thí sinh dự thi - phòng thi (phần thi hiểu biết) hội thi Giáo viên dạy giỏi khối trường CĐ-TC số 1 tỉnh Thái Nguyên

>> Danh sách giáo viên tham gia tiểu ban giám khảo hội thi Giáo viên dạy giỏi khối trường CĐ-TC số 1 tỉnh Thái Nguyên

>> Chi tiết lịch giảng hội thi Giáo viên dạy giỏi khối trường CĐ-TC số 1 tỉnh Thái Nguyên

>>  Chương trình hội thi giáo viên dạy giỏi khối trường CĐ-TC số 1 tỉnh Thái Nguyên