>> Danh sách phòng thi 01

>> Danh sách phòng thi 02

>> Danh sách phòng thi 03

>> Danh sách phòng thi 04

LỊCH THI KIỂM TRA TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B
Đợt thi ngày 19 tháng 5 năm 2013

Hội đồng kiểm tra Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên quy định thời gian kiểm tra tiếng anh trình độ B như sau:

THỜI GIAN THI
KHOÁ 44, 45  -  HỆ CAO ĐẲNG

Kỹ năng thi

Thời gian

Ngày thi

Ghi chú

 Nghe

30 phút

 
17/4/2013

Buổi sáng: Phòng thi số 1, 2

7 giờ15: gọi thí sinh vào phòng thi

7giờ 30: Thí sinh bắt đầu làm bài

Buổi chiều: Phòng thi số 3, 4

13giờ30: gọi thí sinh vào phòng thi

13giờ 45: Thí sinh bắt đầu làm bài

 

 Đọc, viết

120 phút

 Nói

Từ 5 - 7 phút