KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU VÀ CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012 – 2013

 

Thời gian

Tên đề tài

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 7h30 ngày 13/06/2013

1. Đề tài: Nâng cao hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đ/c Dương Đình Nông, Nguyễn Thị Việt Hương,

Chu Thị Thùy Giang,

Nguyễn Thị Lan Hương,

Lâm Thị Yên,

Hoàng Mai Anh,

Đinh Thị Lý ,

Lê Việt Hùng,

Triệu Văn Lợi

 

Tầng 4

Dương Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Mai Hương,

Vũ Hải Bình,

Ngô Thị Hương

chuẩn bị

2. Đề tài: Ứng dụng CNTT và sử dụng Blog giáo viên trong giảng dạy môn Hóa học

3. Đề tài: Đẩy mạnh CNTT vào giảng dạy tiếng anh hệ TCNCS

4. Đề tài: Sử dụng phương pháp tích cực trong dạy và học môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Từ 13h30 ngày 13/06/2013

1. Đề tài:Áp dụng lý thuyết hàm nhiều biến để giải một số bài toán thực tế

Đ/c Dương Đình Nông, Nguyễn Thị Việt Hương,

ChuThị Thùy Giang,

Triệu Văn Lợi,

Lê Việt Hùng,

Trần Thị Yến Mai,

NguyễnThị Huệ,

Trương Kim Thuyên

Tầng 4

Nguyễn Lan Hương,

Hoàng Lan Hương,

Đào Minh Thủy

chuẩn bị

2. Đề tài: Phương pháp giải bài toán cơ học đại cương dành cho sinh viên trường CĐCN Thái nguyên

3. Đề tài: Ứng dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình giải một bài toán về Định thức- Ma trận- Hệ Phương trình tuyến tính trong môn toán CC1

Từ 8h ngày 14/06/2013

1. Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm MSExcel trong việc thiết kế trạm truyền dẫn truyền băng tải.

Dương Đình Nông,

Nguyễn Thị Việt Hương,

ChuThị Thùy Giang,

Nguyễn Quốc Dũng,

Lê Việt Hùng, 

    Triệu Văn Lợi,  

Ninh Văn Tiến,

La Thanh Sơn

Tầng 4

Cao Đông Phong,

Vũ Mạnh Huy,

Đỗ Duy Thái

chuẩn bị

2. Sáng kiến: Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Autocad 3D vào giảng dạy môn học vẽ kỹ thuật

 

3. Sáng kiến: Sáng kiến: Mô hình động cơ xe máy

* Đề nghị các đồng chí thực hiện đúng kế hoạch trên.

                                                                                                                     Thái Nguyên, Ngày 06  tháng 06  năm 2013

HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

    Tô Văn Khôi                                                                                                              Nguyễn Thị Việt Hương

 

>>> Nội dung kế hoạch