* Giảng đường A201 (sáng) -

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Vi điều khiểnPLC

Vi điều khiển

Trang bị điện

Trang bị điện

PLC

TT Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT Kỹ thuật điện

(hành chính)

Từ 05/08 - 08/09

(Số tuần: 5 )

2

Vi điều khiểnPLC

Vi điều khiển

Trang bị điện

Trang bị điện

Mô Phỏng

TT Kỹ thuật điện

(hành chính)

TT Kỹ thuật điện

(hành chính)

Từ 19/09 - 13/10

(Số tuần: 5)

3

THI HẾT MÔN

Từ 14/10 - 20/10

(Số tuần: 1)

 

Thực tập tốt nghiệp

Từ 21/10 - 19/01/003

(Số tuần: 13)

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

PLC

60

45

4

T.Viết

C.Hùng

2

Vi điều khiển

60

60

4

T.Viết

M.Tuấn

3

Trang bị điện

60

60

4

T.Viết

H.Quang

4

TT Kỹ thuật điện

160

160

4

T.H

T.Thái

5

Mô phỏng

 

 

 

 

B.Lộc//tuýeninh2018