* Giảng đường B205 (chiều) - GVCN: Lê Thu Hà

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

KT DN vừa và nhỏ

Kế toán DN 2

Đường lối ĐCSVN

Kế toán DN 2

Đường lối ĐCSVN

Kế toán DN 2

Kế toán DN 2

KT DN vừa và nhỏ

Kế toán DN 2

KT DN vừa và nhỏ

Từ 5/8 - 8/9

(Số tuần: 5)

2

Thi hết môn

Từ 9/9 - 15/9

3

Kế toán DN 3

Kiểm toán

Đường lối ĐCSVN

Kế toán DN 3

Kế toán DN 3

Kiểm toán

Đường lối ĐCSVN

Kiểm toán

Kiểm toán

Kế toán máy

Từ 16/9 - 20/10

(Số tuần: 5)

4

Thi hết môn

Từ 21/10 - 27/10

5

Kế toán máy Kế toán máy Kế toán máy

TT kế toán

(ca chiều)

TT kế toán

(ca chiều)

Từ 28/10 - 1/12


6

TT kế toán

(ca chiều)

TT kế toán

(ca chiều)

TT kế toán

(ca chiều)

TT kế toán

(ca chiều)

TT kế toán

(ca chiều)

Từ 9/12 - 19/1/2014

 

TT

Môn học

Số tiết/giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

KT DN vừa và nhỏ

75

45

6

T.Viết

Hồng

2

KT doanh nghiệp 2 75 75 5

T.Viết

L.Hà

3

Đường lối ĐCSVN 60 60 4

T.Viết

Đ.Huyền

4

KT doanh nghiệp 3 45 45 3

T.Viết

Ngư

5

Kiểm toán 60 60 4

T.Viết

Hường

6

Kế toán máy 60 60 4

T.Viết

Hòa

7

Thực tập kế toán 240h 240H 6

T.H

Hòa, Hồng//tuýeninh2018