* Giảng đường B 204 (Chiều) GVCN: Thiều Thị Hồng

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Truyền động điện

Cung cấp điện

PLC

Trang bị điện

Truyền động điện

Cung cấp điện

PLC

Trang bị điện

TT chiếu sáng

(Hành chính)

Từ 18/11-24/11

(Số tuần: 1)

3

PLC

Trang bị điện

PLC

Trang bị điện

Trang bị điệnCung cấp điện

TT chiếu sáng

(Hành chính)

TT chiếu sáng

(Hành chính)

Từ 25/11-29/12

(Số tuần: 5)

4

THI HẾT MÔN

Từ 30/12 -05/01

5

Trang bị điện

(4 tiết)

TT Quấn

(Hành chính)

TT Quấn

(Hành chính

TT Quấn

(Hành chính

TT Quấn

(Hành chính)

Từ 06/01-19/01

(Số tuần: 2)

 

TT

Môn học 

Số tiết / giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Vẽ kỹ thuật

45 3 3

T.Viết

Tuyết

2

Điện tử công suất

45 27 3

T.Viết

Nghiệp

3

Truyền động điện

45 27 3

T.Viết

H.Yến

4

An toàn điện

30 30 2

T.Viết

K.Nga

5

Cung cấp điện

75 48 5

T.Viết

N.Hồng

6

PLC

60 60 4

T.Viết

Bùi.Tuấn

7

Trang bị điện

90 90 6

T.Viết

D.Quang

8

TT chiếu sáng

2T 80h  

 

L.Cường

9

TT Quấn

9T 360h  

 

Huyền