* Giảng đường B 305 (Sáng) GVCN: Phạm Thị Huyền

TT

Thứ hai

Thứ ba

Thứ t­ư

Thứ năm

Thứ sáu

Thời gian

1

Truyền động điện

Trang bị điện

PLC

Cung cấp điện

PLC

Truyền động điện

Cung cấp điện

Điện tử công suất

Trang bị điện

Điện tử CS

Từ 05/08-02/09

(Số tuần:)

2

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 03/09 -16/11

3

TT chiếu sáng

(Hành chính)

TT chiếu sáng

(Hành chính)

Trang bị điện

PLC

Trang bị điệnAn toàn điện

Cung cấp điện

PLC

Từ 18/11-22/12

(Số tuần: 5)

4

TT Mạch

(Hành chính

TT Mạch

(Hành chính

Trang bị điện

(4 tiết)

Trang bị điện

An toàn

Trang bị điện

An toàn

Từ 23/12 -12/01

(Số tuần: 3)

5

THI HẾT MÔN

Từ 13/12 -19/01

(Số tuần: 1)

 

TT

Môn học 

Số tiết / giờ

Hệ số

Hình thức thi

Giáo viên dạy

Tổng

Chưa dạy

1

Vẽ kỹ thuật

45

3

3

T.Viết

Tuyết

2

Điện tử công suất

45

27

3

T.Viết

B.Lộc

3

Truyền động điện

45

27

3

T.Viết

T.Nam

4

Cung cấp điện

75

48

5

T.Viết

N.Hồng

5

PLC

60

60

4

T.Viết

C.Hùng

6

Trang bị điện

90

90

6

T.Viết

Nghiệp

7

An toàn điện

30

30

2

T.Viết

Định

8

TT chiếu sáng

2T

80h

 

 

V. Hùng

9

TT Mạch

9T

360h

 

 

Hưởng, T.Hồng