ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
-------------------------

Số: …39../KH-ĐTN

 

Thái Nguyên, ngày ..10.. tháng 06 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2013

         Thực hiện kế hoạch số 33-KH/TNTN ngày 06/05/2013 của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên; Kế hoạch số 16/KH-TĐ của BCH Thành đoàn thành phố Thái Nguyên; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường CĐ Công Nghiệp Thái Nguyên năm học 2012 - 2013. Ban thường vụ Đoàn trường CĐCN Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2013 với các nội dung cụ thể sau:

          * Chủ đề: “ Tuổi trẻ trường CĐCN Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị”

          * Phương châm: “Mỗi thanh niên một việc tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thanh niên thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”

          * Thời gian: Từ ngày 01/06/2013 đến ngày 31/08/2013. Chọn tháng 07 là “ Tháng cao điểm Chiến dịch

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

          - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN, HSSV tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố góp phần giải quyết những việc mới, việc khó của cộng đồng và xã hội.

          - Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên nhà trường được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên, từ đó trưởng thành trong cuộc sống, học tập và công tác.

          - Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, HSSV trong việc tham gia các hoạt động, các phong trào. Đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội ở địa bàn dân cư.

2. Yêu cầu:

          - Chiến dịch phải được tổ chức đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn về người và tài sản. Vừa chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, vừa tăng cường tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên sâu theo từng lĩnh vực, báo sát chủ đề của chiến dịch.

II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tham gia xây dựng văn minh đô thị:

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ mội trường và giữ gìn cảnh quan đô thị.

- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng các cổng trường an toàn.

- Tổ chức các “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “ Ngày chủ nhật xanh”.

2. Tham gia xây dựng nông thôn mới:

a. Tập trung vào các nội dung:

          - Tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Vai trò ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với phát triển nông ngiệp, nông thôn. Giáo dục ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

          - Sửa chữa và làm mới nhà ở, sửa chữa điện dân dụng cho các hộ gia đình chính sách và TNXP.

          - Tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn.

b. Kế hoạch cụ thể:

          - Kết hợp với Đoàn thanh niên xã Sơn Cẩm (Đơn vị kết nghĩa) tổ chức sửa chữa điện dân dụng  và tặng quà cho 03 hộ gia thuộc diện đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

          - Thời gian tổ chức thực hiện: Từ ngày 10/07/2013 đến ngày 14/07/2013.

3. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai, dịch bệnh:

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về ý nghĩa của bảo vệ môi trường và tác hại của biến đổi khí hậu đối với kinh tế xã hội, thay đổi hành vi trong hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

          - Thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

4. Hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”:

a. Tập trung vào các nội dung:

          - Tư vấn giúp đỡ các thí sinh và người nhà trong các đợt thi Đại học và Cao đẳng tại trường CĐCN Thái Nguyên. Giới thiệu nhà trọ an toàn, giá rẻ, miễn phí tại khu KTX nhà trường.

          - Sắp xếp nhà ở trọ miễn phí cho các thí sinh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, con thương binh:

+ Thi Đại học đợt 01:     50 phòng trọ giá rẻ.

+ Thi Đại học đợt 02:     50 phòng trọ giá rẻ.

+ Thi Cao đẳng:             Miễn phí 100% đối với TS dự thi (50 phòng) .

b. Kế hoạch cụ thể:

           - Ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2013 thi Đại học đợt một tại trường CĐCN Thái Nguyên vào 04 ngày từ 02/07 đến 05/07/2013.

           - Triển khai Tiếp sức mùa thi năm 2013 thi Đại học đợt hai tại trường CĐCN Thái Nguyên vào 04 ngày từ 07/07 đến 10/07/2013.

          - Triển khai Tiếp sức mùa thi năm 2013 thi Cao đẳng tại trường CĐCN Thái Nguyên vào 04 ngày từ 13/07 và 16/07/2013.

5. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện:

          - Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh trong ký túc xá nhà trường và các khu dân cư.

          - Tổ chức vận động thành lập các nhóm thanh niên, sinh viên sẵng sàng hiến máu khi có các chương trình hiến máu tinh nguyện được triển khai.

6. Tham gia đảm bảo trận tự an toàn giao thông:

          Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền luật giao thông cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trong các buổi họp thường niên của công tác đoàn.

          Tổ chức vận động đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường học, các ngã ba, ngã tư, các góc khuất, đoạn đường hay xảy ra tai nạn.

7. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”:

          - Tổ chức giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách… Sửa chữa nhà nhân ái cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

          - Tổ chức thăm hỏi tặng qua các đồng chí thương binh là các bộ giáo viên trong nhà trường nhân ngày 27/07/2013.

          - Tham gia lễ thắp nến chi ân do đoàn cấp trên tổ chức nhân dịp 27/07/2013.

- Vận động thanh niên, học sinh, sinh viên tổ chức các hoạt động hướng về biên giới hải đảo thông qua giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

7. Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:

          - Tổ chức ngày tết thiếu nhi cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em các bộ giáo viên trong nhà trường nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo chiến dịch:

          - Thành lập ban chỉ đạo chiến dịch gồm các đồng chí có tên sau đây:

       1. Đ/c: Nguyễn Xuân Đỉnh - Đảng ủy viên phụ trách công tác TN: Trưởng ban.

                2. Đ/c: Nguyễn Tiến Luật – Bí thư đoàn trường: Phó ban.

                3. Đ/c: Nguyễn Sơn Hà – P.Bí thư đoàn trường: Ủy viên.

                 4. Đ/c: Nguyễn Duy Quang – UV BTV đoàn trường: Ủy viên.

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm liên hệ và phối hợp với Đoàn thanh niên xã Sơn Cẩm, tham mưu các cấp ủy, chính quyền và đơn vị liên quan, tổ chức chỉ đạo thành công chiến dịch tình nguyện năm 2013 theo đúng kế hoạch đề ra. Báo cáo kế hoạch hoạt động và báo cáo tổng kết chiến dịch với đoàn cấp trên.

2. Đội thanh niên tình nguyện:

          - Thành lập Đội thanh niên tình nguyện năm 2013 gồm 25 đồng chí (có danh sách kèm theo).

          - Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong đội do các đồng chí đội trưởng và đội phó phân công.

3. Tổ chức thực hiện:

          - Họp đội và phân công nhiệm vụ: 15h00’ ngày 27/06/2013.

          - Ra quân chiến dịch: 07h00’ ngày 02/07/2013.

          - Triển khai thực hiện theo kế hoạch từ 01/07 đến 31/08/2013.

          - Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai, tổ chức chiến dịch.

          Ban thường vụ Đoàn trường rất mong nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu, các đơn vị có liên quan, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH: để B/c.

-Thành đoàn TN: để B/c .

- Chi đoàn: để thực hiện.

 - Lưu VP đoàn.

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đà

T/M BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Luật