* Cơ khí A - Hệ: Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Máy công cụ

09/09

7h/26/10/13

Từ 09/11/13

P401- B

 

Công nghệ phôi

11/09

7h/27/10/13

Từ 16/11/13

 

 

Đồ gá

13/09

7h/02/11/13

Từ 23/11/13

 

 

TT Máy công cụ

18/10

7h/03/11/13

Từ 30/11/13

 

 

* Cơ khí B - Hệ: Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Máy công cụ

09/9

7h/21/12/13

Từ 05/01/14

P401- B

Đi TT nhà máy 09/12/13

Công nghệ phôi

13/01/14

7h/15/02/14

Từ 23/02/14

 

 

Đồ gá

15/01/14

7h/16/02/14

Từ 02/03/14

 

 

CN CAD/CAM

17/01/14

7h/22/02/14

Từ 09/03/14

 

 

* Cơ khí C - Hệ: Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Máy công cụ

14/10

7h/26/10/13

Từ 09/11/13

P401- B

 

Công nghệ phôi

15/10

7h/27/10/13

T 16/11/13

 

 

Đồ gá

16/10

7h/02/11/13

T 23/11/13

 

 

CN CAD/CAM

18/10

7h/03/11/13

Từ 30/11/13

 

 

* Công nghệ Hàn - Hệ Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Kết cấu hàn

09/09

7h/21/9/13

T 05/10/13

P 402- B

 

Công nghệ KL

11/09

7h/22/9/13

T 12/10/13

 

 

Thiết bị hàn 1

13/09

7h/28/9/13

T 19/10/13

 

 

Tựđộng hóa và Rôbốt Hàn

21/09

7h/05/10/13

T 26/10/13

 

 

Ktra C.lượng Hàn

23/09

7h/06/10/13

T 02/11/13

 

 

Thiết bị hàn 2

25/09

7h/12/10/13

T 09/11/13

 

 

Khai triển

02/12

7h/14/12/13

T 22/12/13

 

 

Vật liệu Hàn

04/12

7h/21/12/13

T 29/12/13

 

 

Phun phủ và hàn đắp

06/12

7h/22/12/13

T 05/01/14

 

 

TT Hàn CB

10/01/14

7h/15/02/14

T 02/03/14

 

 

* Điện A - Hệ: Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Điều khiển logic

28/08

15h/21/12/13

Từ 12/01/14

P 403- B

Đi TT Nhà máy 09/12/13

Vi điều khiển

07/09

7h/21/12/13

Từ 29/12/13

 

(ĐA+ĐB TL,HL cùng nhau)

Trang bị điện 1

07/09

7h/22/12/13

Từ 05/01/14

 

 

TĐ hóa khí nén

13/01/14

7h/15/02/14

Từ 23/02/14

 

 

TT quấn

15/01/14

7h/22/02/14

Từ 09/03/14

 

 

Trang bị điện 2

17/01/14

7h/16/02/14

Từ 02/03/14

 

 

* Điện B - Hệ: Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Điều khiển logic

2/12

7h/14/12/13

Từ 22/12/13

P 403- B

Đi TT Nhà máy 27/10/13

Vi điều khiển

Thi:04/12

7h/21/12/13

Từ 29/12/13

 

 

Trang bị điện 1

Thi:06/12

7h/22/12/13

Từ 05/01/14

 

 

TĐ hóa khí nén

Thi:14/01/2014

7h/15/02/14

Từ 23/02/14

 

 

TT Mạch máy

Thi:07/01/2014

7h/18/01/14

Từ 16/02/14

 

 

Trang bị điện 2

16/01/2014

7h/16/02/14

Từ 02/03/14

 

 

* Điện C - Hệ: Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

PLC

14/09

7h/05/10/13

Từ 20/10/13

P 403- B

 

Vi điều khiển

16/10

7h/02/11/13

Từ 29/12/13

 

 

Trang bị điện

18/10

7h/03/11/13

Từ 17/11/13

 

 

TT Kỹ thuật điện

Thi:11/10

7h/27/10/13

Từ 10/11/13

 

 

Mô phỏng

Thi Chiều 28/11

7h/14/12/13

Từ 28/12/13

 

 

Thực tập PLC

22/11/13

7h/07/12/13

Từ 21/12/13

 

 

Tự động hóa trong HTĐ

02/01/14

7h/18/01/14

Từ 16/02/14

 

 

ThôngTin Và Điều độ

04/01/14

7h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

 

* Kế toán - Hệ: Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

KT DN vừa và nhỏ

Thi:11/09

7h/28/9/13

Từ 12/10/13

P 404- B

 

Kế toán DN 2

Thi:13/09

7h/29/9/13

Từ 20/10/13

 

 

Đường lối ĐCSVN

Thi:21/10

7h/03/11/13

Từ 16/11/13

 

 

Kế toán DN 3

Thi:23/10

7h/09/11/13

Từ 23/11/13

 

 

Kiểm toán

25/10

7h/10/11/13

Từ 30/11/13

 

 

Kế toán máy

04/12

7h/15/12/13

Từ 28/12/13

 

 

Thực tập kế toán

17/01/2014

7h/15/02/14

Từ 22/02/14

 

 

* Quản trị kinh doanh - Hệ: Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Kiểm toán

13/08

7h/21/9/13

Từ 30/11/13

P 404- B

 

Qtrị SX&T nghiệp

15/08

7h/22/9/13

Từ 12/10/13

 

 

  Đường lối ĐCS VN

17/08

7h/28/9/13

Từ 19/10/13

 

 

Phân tích HĐ KD

01/10

7h/13/10/13

Từ 26/10/13

 

 

Qtrị Maketting

04/10

7h/19/10/13

Từ 02/11/13

 

 

Qtrị T chính DN 2

21/11

7h/07/12/13

Từ 21/12/13

 

 

Quản trị nhân lực

25/11

7h/08/12/13

Từ 28/12/13

 

 

Lập và Qlý dự án ĐT

28/11

7h/14/12/13

Từ 04/01/13

 

 

* Tin - Hệ: Cao đẳng - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Đường lối ĐCS VN

15/10

7h/27/10/13

Từ 10/11/13

P 405- B

 

Hệ điều hành

17/10

7h/02/11/13

Từ 16/11/13

 

 

Kỹ thuật đồ hoạ 2

21/10

7h/03/11/13

Từ 23/11/13

 

 

PT T.kế H.thống

23/10

7h/09/11/13

Từ 30/11/13

 

 

Tri tuệ nhân tạo

25/10

7h/10/11/13

Từ 07/12/13

 

 

L.Trình nâng cao

04/12

7h/21/12/13

Từ 04/01/14

 

 

Thiết kế trang Web

07/01/14

7h/15/02/14

Từ 01/03/14

 

 

L.trình hướng đối tượng

10/01/14

7h/16/02/14

Từ 09/03/14

 

 

Lưu ý: -  Nếu các khoa có sự thay đổi phải báo lại phòng Đào tạo.

             -  Thi ghép, học ghép (Đối với các môn chung và các môn chuyên nghành có nội dung và số tiết giống nhau).

     -  Giáo viên phải nộp kế hoạch dạy lại về phòng Đào tạo trước khi thực hiện.

             -  Nếu các môn trước không có HS - SV học lại thì các môn kế tiếp đẩy tiến độ lên.