Căn cứ kế hoạch số 429-KH/BTG này 25 tháng 9 năm 2012 về việc kiểm tra, dự giờ giảng dạy giáo dục lý luận chính trị, giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

 Ngày 11/10/2013, Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên vinh dự được đón đoàn đại diện cho phòng giáo dục lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên và đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã đến dự giờ 1 tiết giảng của tổ môn giáo dục chính trị của nhà trường. Đoàn đã tham gia dự giờ tiết giảng của giảng viên Đinh Thị Huyền, bộ môn giáo dục chính trị.

Giờ giảng của giảng viên Đinh Thị Huyền, bộ môn giáo dục chính trị.

Tiết giảng đã được đánh giá cao cả về phương pháp sư phạm của giảng viên, chất lượng bài giảng, tính chính trị, tính chiến đấu, tính giáo dục thể hiện trong tiết giảng.

Sinh viên tham gia tích cực trong giờ học