HỘI THẢO

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Ngày 10 tháng 10 năm 2013 tại trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo “Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ”.

Đến dự và chủ trì hội thảo có đ/c Dương Đình Nông – Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ngoài ra còn có các đồng chí trong ban giám hiệu và các đồng chí cán bộ giáo viên trong nhà trường và  các đ/c cán bộ trường Cao Đẳng Việt Đức.

Mục đích và yêu cầu:

- Nhằm thực hiện lộ trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đổi tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cho bậc giáo dục đại học;

- Đảm bảo cho đào tạo liên thông giữa các bậc đào tạo giáo dục đại học.

- Chuyển đổiphương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ là bước chuyển tất yếu khách quan của hệ thống giáo dục đào tạo đại học của Việt Nam theo xu thế hội nhập khu vực và Quốc tế.

- Phát huy mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, thực hiện 4 công khai trong đó có công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường.

- Dựa trên các văn bản hướng dẫn, chương trình khung cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo; Dựa trên nền tảng phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn đã nghiên cứu xây dựng dự thảo chương trình chi tiết các học phần hai ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, dựa trên việc tham khảo các trường Đại học, cao đẳng để từ đó hội thảo đóng góp  ý kiến nhằm hoàn thiện chương trình chi tiết và tập bài giảng theo học chế tín chỉ;

- Tham gia ý kiến, thảo luận nhằm phân tích, đánh giá, có hướng chỉnh sửa chung các nội dung của các chương trình chi tiết các học phần dựa trên nền tảng khung chương trình chung cho 105 tỉn chỉ và dựa trên cơ sở chương trình chi tiết, tập bài giảng theo niên chế học phần đã được ban hành.

Đ/c Lương Thanh  Tâm, báo cáo quá trình thực hiện tổ chức theo học chế tín chỉ

- Tập huấn cho giáo viên, giảng viên về toàn bộ quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ: Phương pháp giảng dạy, tổ chức lớp học , bố cục chương trình môn học, học phần, cách tính điểm, quy đổi điểm, đánh giá học phần, kỳ học, năm học, khóa học; Cố vấn học tập, kinh nghiệm từ các trường đã qua đào tạo theo học chế tín chỉ (trường CĐCN Việt Đức)…

- Sau Hội thảo sẽ tiến hành hoàn thiện các chương trình chi tiết và tập bài giảng để giảng dạy từ K47, năm học 2013 -2014.

- Các ý kiến tham luận có dự kiến chuẩn bị tại Hội thảo cần được nghiên cứu trước để trao đổi, đó là những thắc mắc, vướng mắc, khó khăn, những điều chưa thực sự hiểu rõ trong quá trình các khoa triển khai biên soạn chương trình chi tiết, tập bài giảng hoặc chưa rõ tại quy chế 43 đào tạo theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hay tại quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của trường CĐCN Thái Nguyên đã ban hành.