* Trung cấp nghề Cơ sở – K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Toán 12

16/12

7h/28/12/13

T05/01/14

P 406- B

 

Văn 12

17/12

7h/29/12/13

Từ11/01/14

 

 

Vật lý 12

19/12

7h/04/01/14

Từ19/01/14

 

 

Hoá học 12

20/12

7h/05/01/14

Từ15/02/14

 

 

SC Vận hành máy điện

08/11

7h/23/11/13

Từ07/12/13

 

 

PLC Cơ bản

Thi:17/01/2013

7h/16/02/14

Từ23/02/14

 

 

* Hàn - Hệ:  TCN CS - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Toán 12

17/12

7h/28/12/13

T05/01/14

P 406- B

 

Văn 12

18/12

7h/29/12/13

Từ11/01/14

 

 

Vật lý 12

19/12

7h/04/01/14

Từ19/01/14

 

 

Hoá học 12

20/12

7h/05/01/14

Từ15/02/14

 

 

Hàn điện nâng cao

06/09

7h/22/9/13

Từ05/10/13

 

 

Mig, Mag cơ bản

15/11

7h/30/11/13

Từ14/12/13

 

 

Mig, Mag nâng cao

27/12

7h/11/01/14

Từ23/02/14

 

 

* S/C Ô tô - Hệ: TCN CS - K45

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi, học lại

Ghi chú

Thi lần 1

Thi lại

Học lại

Toán 12

16/12

7h/28/12/13

T05/01/14

P 406- B

 

Văn 12

17/12

7h/29/12/13

Từ11/01/14

 

 

Vật lý 12

18/12

7h/04/01/14

Từ19/01/14

 

 

Hoá học 12

19/12

7h/05/01/14

Từ15/02/14

 

 

SCBD HT n.liệu đc diesel

06/09

7h/22/9/13

Từ05/10/13

 

 

SCBD HT Kđộng & Đlửa

15/11

7h/30/11/13

Từ14/12/13

 

 

SCBD Trang bị điện ô tô

10/01/2014

7h/15/02/14

Từ23/02/14

 

 

TH Mạch điện cơ bản

17/01/14

7h/16/02/14

Từ01/03/14

 

 

Lưu ý: -  Nếu các khoa có sự thay đổi phải báo lại phòng Đào tạo.

             -  Thi ghép, học ghép (Đối với các môn chung và các môn chuyên nghành có nội dung và số tiết giống nhau).

     -  Giáo viên phải nộp kế hoạch dạy lại về phòng Đào tạo trước khi thực hiện.

             -  Nếu các môn trước không có HS - SV học lại thì các môn kế tiếp đẩy tiến độ lên.

 //tuýeninh2018