Thầy giáo Dương Đình Nông - Phó hiệu trưởng - Trưởng Ban
Giám khảo khai mạc hội thi

Hòa chung khí thế hào hùng của toàn ngành giáo dục trong cả nước đang ra sức lập nhiều thành tích chào mừng ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20.11 và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”; đặc biệt hiện nay trong toàn ngành giáo dục đang thực hiện chỉ thị số 3004/CT-BDGĐT ngày 15/8/2013của Bộ trưởng BGD và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014 nhằm đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo hướng hiện đại.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014, ngày 06/11/2013 nhà trường đã tổ chức “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2013 – 2014”. Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường được tổ chức định kỳ theo năm học.

Với mục đích thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực sư phạm, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học.Qua hội thi, Ban giám hiệu sẽ tuyên dương những tiết giảng hay và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày một phát triển. Đồng thời kết quả của hội thi làm cơ sở để trường chọn cử giảng viên, giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm 2014.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014 đã thành công tốt đẹp. 14 giáo viên đại diện cho các khoa và tổ chuyên môn trong nhà trường tham gia tại hội thi  giáo viên dạy giỏi đã thể hiện hết khả năng và ý tưởng sư phạm trong từng bài giảng. Kết quả của hội thi không những phản ánh công tác chuẩn bị bài giảng của giáo viên dự thi mà còn làm cơ sở căn cứ để Ban giám hiệu nhà trường chọn các tiết giảng hay để dự hội thi giáo viên dạy giỏi Khối trường CĐ - TCCN Tỉnh Thái Nguyên năm 2014. Kết quả đánh giá như sau:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Điểm bài giảng

Điểm bài viết

Điểm tổng

Xếp loại

1

Trần Nguyên  Tuấn

Khoa Cơ khí

18.91

9.10

28.01

XS

2

Nguyễn Ngọc Hư­ờng

Khoa Cơ khí

19.10

8.20

27.30

XS

3

Nguyễn Thị Mai H­ương

Khoa KHCB

19.04

8.20

27.24

XS

4

Chu Đức  Công

Khoa KHCB

18.66

8.50

27.16

XS

5

Ngô Thị Thanh  Hòa

Khoa Kinh tế

18.26

8.50

26.76

XS

6

Trần Thị Yến Mai

Khoa KHCB

19.00

7.50

26.50

Giỏi

7

Nguyễn Duy  Quang

Khoa Điện- ĐT-TH

18.55

7.50

26.05

Giỏi

8

Lê Kiều Anh

Khoa KHCB

17.82

8.20

26.02

Giỏi

9

Nguyễn Việt Hùng

Khoa Điện- ĐT-TH

18.96

7.00

25.96

Giỏi

10

D­ương Văn Dũng

Khoa Kinh tế

18.21

7.60

25.81

Giỏi

11

Nông Quốc Thành

Khoa Cơ khí

18.77

7.00

25.77

Giỏi

12

Cao Đông  Phong

Khoa Cơ khí

18.41

7.00

25.41

Giỏi

13

Nguyễn Minh Tuấn

Khoa Điện- ĐT-TH

18.29

7.00

25.29

Giỏi

14

Nguyễn Tiến  Lâm

Khoa KHCB

17.70

7.00

24.70

Giỏi

Một số hình ảnh của hội thi:

14 đ/c giáo viên tiêu biểu của các khoa có tiết giảng tham gia hội thi

Tiết giảng "Thông số hình học của dụng cụ cắt." của đ/c Cao Đông Phong

Tiết giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc" của cô giáo Lê Kiều Anh

Tiết giảng "Bộ đếm tăng giảm từ 0 đến 99" của thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn