THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

*

Số         -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 201


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tuyên truyền tháng 01 năm 2014

 

          Thực hiện định hướng công tác tuyên giáo và hoạt động Tuyên truyền tháng 01/2014 của Thành ủy Thái Nguyên; Thực hiện kế hoạch triển khai học tập, thảo luận, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên; Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đề ra Kế hoạch tuyên truyền trong tháng 01/2014 những nội dung như sau:

1. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết và Kết luận hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII; kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

3. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách trước mắt:

- Tuyên truyền  các biện pháp đẩy mạnh quản lý, điều hành thị trường, giá cả; bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Xử lý nghiêm và công khai các hành vi đầu cơ trục lợi, găm hàng, đẩy giá lên cao, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

- Triển khai các chương trình khuyến mại, kích thích tiêu dùng trong dịp Tết và đầu Xuân năm mới, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam”.

- Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quan tâm thăm hỏi, động viên cả về vật chất và tinh thần các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, lao động mất việc làm, người dân tộc thiểu số…; hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

4. Tuyên truyền và triển khai các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp đón năm mới 2014 và Tết Nguyên đán.

5. Tuyên truyền quan điểm của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tiếp tục đấu tranh, phản bác các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch thông tin sai trái, xuyên tạc thực tế tình hình trong nước, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

6. Tuyên truyền về việc phòng chống các loại bệnh, dịch ở người, dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh khác ở cây trồng, vật nuôi; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và diễn biến bất thường của thời tiết.

7. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950); Ngày ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973); 7 năm Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới (11/01/2007 – 11/02/2014); kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014) và một số ngày kỷ niệm khác.

* Thời gian tổ chức triển khai: Tháng 01/2014

* Các Chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và  báo cáo theo quy định.

* Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

* Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận:              

- Các đ/c trong đảng ủy

- Các chi bộ bộ phận;    

- Lưu VT, VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký)

Tô Văn Khôi