>>Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp CN(46); Trung cấp nghề CS (45); Cao đẳng CN (45)