BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC

Hội thị học sinh giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

 

- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014.

- Căn cứ kế hoạch và điều lệ hội thi học sinh giỏi cấp trường năm 2014 được Ban giám hiệu phê duyệt.

- Ban tổ chức hội thi lập Chương trình Khai mạc Hội thi Học sinh giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014 như sau:

Stt

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Địa điểm

1

 Sáng 21.3.2014

Khai mạc hội thi

Ban tổ chức, Ban Coi, chấm thi, thư ký, Đại biểu

 

 

 

 

Hội trường

tầng 7

- Nhà 7 tầng

2

7h30' - 7h35'

Chào cờ, tuyên bố lý do. giới thiệu ĐB

Đoàn Thanh niên (Luật)

3

7h35' - 7h45'

Công bố các QĐ liên quan

Đ/C Nguyễn Xuân Đỉnh

 Phó T.P Đào tạo

4

7h45' - 7h50'

BGH Phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đ/C Dương Đình Nông - Phó hiệu trưởng

5

7h50' - 7h55'

Đại diện BGK Phát biểu ý kiến

Đ/C Vũ Chí Bang - Tổ trưởng chuyên môn CN Hàn

6

7h55' - 8h00'

Đại diện HSSV tham dự hội thi phát biểu

SV: Mai Ngọc Kim - Lớp Điện B CĐ K45

 

Thái nguyên, ngày 17  tháng 3 năm 2014

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông

T.PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Nguyễn Thị Việt Hương

NGƯỜI LẬP

 

 

Nguyễn Tiến Luật


DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN

Tham gia Hội thị học sinh giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Ghi chú

1

Quách Trọng

Hiếu

Kế toán CĐ K46

Mác-Lê & T.Anh

 

2

Đào Thị Thu

Thảo

Kế toán CĐ K46

nt

 

3

Hoàng Tiến

Cơ Khí B CĐ K46

nt

 

4

Vương Đức

Quyền

Cơ Khí B CĐ K46

nt

 

5

Nguyễn Mạnh

Linh

Cơ Khí A CĐ K47

nt

 

6

Nguyễn Văn

Thoại

Cơ Khí A CĐ K45

nt

 

7

Lưu Quang

Hưng

Cơ Khí A CĐ K45

nt

 

8

Nguyễn Văn

Linh

Cơ Khí A CĐ K46

nt

 

9

Đồng Hà

Nghĩa

Cơ Khí A CĐ K46

nt

 

10

Nguyễn Thị

Hiển

 

nt

 

11

Đào Thu

Hiền

Tin CĐ K45

nt

 

12

Nguyễn Văn

Giáp

Cơ Khí C CĐ K46

nt

 

13

Trần Văn

Hải

Cơ Khí C CĐ K46

nt

 

14

Nguyễn Đắc

Thắng

Điện A CĐ K46

nt

 

15

Nguyễn Tài

Thành

Điện A CĐ K46

nt

 

16

Nguyễn Đức

Điện B CĐ K46

nt

 

17

Dương Thanh

Tùng

Điện C CĐ K46

nt

 

18

Lê Quang

Ngọc

Cơ Khí B CĐ K47

nt

 

19

Đặng Duy

Tùng

Điện A CĐ K47

nt

 

20

Ma Quang

Đức

Điện B CĐ K47

nt

 

21

Mai Tiến

Thành

TCN CS K45

Thực hành Hàn

 

22

Phan Thanh

Hiền

TCN CS K45

nt

 

23

Lê Văn

Kỳ

CN Hàn CĐ K45

nt

 

24

Triệu Hoàng

Vỹ

CN Hàn CĐ K45

nt

 

25

Vi Văn

Quân

Điện A CĐ K45

Thực hành Điện

 

26

Cao Thanh

Bắc

Điện A CĐ K45

nt

 

27

Mai Ngọc

Kim

Điện B CĐ K45

nt

 

28

Mai Viết

Ba

Điện B CĐ K45

nt

 

29

Viên Văn

Thế

Điện C CĐ K45

nt

 

30

Nguyễn Trần Tuấn

Anh

ĐiệnTCN CS K45

nt

 

31

Trần Xuân

Đạo

ĐiệnTCN CS K45

nt

 

32

Đỗ Minh

Vương

S/C ô tô K45

T.Hành S/C ô tô

 

33

Nguyễn Tiến

Trưởng

S/C ô tô K45

nt