ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP THÁI NGUYÊN
BCH TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
***

Số 44 / TB - ĐTN
V/v dự lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn và nhận
giải thưởng tại hội thi Học sinh giỏi cấp trường năm 2014

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

THÔNG BÁO

       Căn cứ Kế hoạch hoạt động công tác Đoàn chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26.3.1931 - 26.3.2014 và Chào mừng tháng thanh niên năm 2014

       Căn cứ Kế hoạch tổ chức hội thi và Kết quả Hội thi Học sinh giỏi cấp trường năm 2014 BCH Đoàn trường thông báo tới các đồng chí ĐVTN trong toàn đoàn trường: BCH Đoàn trường Tổ chức Lễ Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn và Đêm chung khảo hội thi “Cán bộ đoàn giỏi năm 2014 ” ; Trao các giải thưởng học sinh giỏi;

Thời gian: 19h30’ Thứ tư, ngày 26.3.2014

Địa điểm: Tại hội trường nhà văn hóa Trường CĐCN Thái Nguyên.

BCH Đoàn trường yêu cầu mỗi chi đoàn lập danh sách và cử 10 Đoàn viên đến dự lễ kỷ niệm và yêu cầu các ĐVTN có tên trong danh sách đạt giải đến nhận. BCH Đoàn trường chỉ tổ chức trao các giải thưởng tại Nhà văn hóa vào tối 26.3.2014 danh sách gửi về BCH các liên chi đoàn Đ/C Duy Quang., Dương Dũng, Sơn Hà. Yêu cầu các chi đoàn nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

DANH SÁCH HSSV ĐẠT GIẢI TẠI HỘI THI TAY NGHỀ

CẤP BỘ NĂM HỌC 2013 - 2014

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Đạt Giải

Ghi chú

1

Lê Văn

Vi

Điện A CĐ K45

Tự động hóa

Ba

 

2

Hầu Minh

Quang

Điện B CĐ K45

Tự động hóa

Ba

 

3

Lê Minh

Tâm

Điện C CĐ K45

Lắp đặt điện

KK

 

4

Hoàng Văn

Đạo

Điện C CĐ K45

Lắp đặt điện

 

 

 

DANH SÁCH HSSV ĐẠT GIẢI TẠI HỘI THI HỌC SINH GIỎI

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Điểm CTri, TN

Điểm T.Anh

Đạt Giải

Ghi chú

1

Lê Văn

Kỳ

CN Hàn CĐ K45

T.Hành Hàn

9.5

 

Nhất

 

2

Triệu Hoàng

Vỹ

CN Hàn CĐ K45

T.Hành Hàn

9.5

 

Nhất

 

3

Ng.Trần Tuấn

Anh

ĐiệnTCN CS K45

T.Hành Điện

9.0

 

Nhất

 

4

Đỗ Minh

Vương

S/C ô tô K45

T.H S/C ô tô

9.0

 

Nhất

 

5

Nguyễn Tiến

Trưởng

S/C ô tô K45

T.H S/C ô tô

9.0

 

Nhất

 

6

Cao Thanh

Bắc

Điện A CĐ K45

T.Hành Điện

8.0

 

Nhì

 

7

Trần Quốc

Toản

TCN CS K45

T.Hành Hàn

8.5

 

Nhì

 

8

Phan Thanh

Hiền

TCN CS K45

T.Hành Hàn

8.0

 

Nhì

 

9

Lê Quang

Ngọc

Cơ Khí B CĐ K47

Mác& T.Anh

8.0

7.0

Nhì

 

10

Quách Trọng

Hiếu

Kế toán CĐ K46

Mác& T.Anh

7.0

7.0

Ba

 

11

Đào Thị Thu

Thảo

Kế toán CĐ K46

Mác& T.Anh

7.0

7.0

Ba

 

12

Hoàng Tiến

Cơ Khí B CĐ K46

Mác& T.Anh

7.0

7.0

Ba

 

13

Nguyễn Mạnh

Linh

Cơ Khí A CĐ K47

Mác& T.Anh

7.0

8.0

Ba

 

14

Đồng Hà

Nghĩa

Cơ Khí A CĐ K46

Mác& T.Anh

7.0

7.0

Ba

 

15

Nguyễn Tài

Thành

Điện A CĐ K46

Mác& T.Anh

7.0

7.0

Ba

 

16

Nguyễn Đức

Điện B CĐ K46

Mác& T.Anh

7.0

9.0

Ba

 

17

Dương Thanh

Tùng

Điện C CĐ K46

Mác& T.Anh

7.0

7.0

Ba

 

18

Đặng Tùng

Duy

Điện A CĐ K47

Mác& T.Anh

7.0

8.0

Ba

 

19

Vi Văn

Quân

Điện A CĐ K45

T.H Điện

7.0

 

Ba

 

20

Viên Văn

Thế

Điện C CĐ K45

T.H Điện

7.0

 

Ba

 

21

Trần Xuân

Đạo

ĐiệnTCN CS K45

T.H Điện

7.0

 

Ba

 

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2014

T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

Nguyễn Tiến Luật