Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BCĐĐA09, ngày 17/01/2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 26/9/2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với việc nghe thông tin thời sự; Căn cứ hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 07/02/2014 của Thành ủy Thái Nguyên về việc hướng dẫn triển khai chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 517-HD/BTG ngày 26 tháng 3 năm 2014 về việc thực hiện các nội dung Hội thi Báo cáo viên giỏi truyền đạt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thanh fphoos Thái Nguyên năm 2014.

Ngày 26 tháng 4 năm 2014, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi giữa các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trọng tâm là tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn trường.

Hội thi truyền đạt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí minh năm 2014 được Đảng bộ nhà trường tổ chức sẽ thực sự thiết thực, hiệu quả nhằm đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường.

Từ nguồn tài liệu đã cung cấp cho các Chi bộ bộ phận, các Chi bộ chuẩn bị nội dung để tiến hành tổ chức Hội thi tuyên truyền nội dung về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, trong đó thể hiện được một trong hai nội dung sau:

       +) Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm;

        +) Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm.

Mỗi báo cáo viên dự thi sẽ thực hiện ba phần thi:

     + Chuẩn bị Đề cương

    + Trình bày

    + Trả lời câu hỏi nghiệp vụ

Một số hình ảnh hội thi:

Ban Giám khảo tặng hoa các báo cáo viên

Phần thi của báo cáo viên Vũ Chí Bang - Chi bộ Cơ khí

Phần dự thi của báo cáo viên Nguyễn Lan Hương

Báo cáo viên Phùng Văn Việt

Báo cáo viên Phùng Văn Việt

Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, và các giải khuyến khích cho các báo cáo viên đạt thành tích cao trong hội thi. Báo cáo viên Quách Thị Chiến đã xuất sắc đạt giải nhất hội thị, giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Lan Hương, giải ba được trao cho báo cáo viên Tô Văn Thái.

Báo cáo  viên Quách Thị Chiến (Người đạt giải nhất hội thi)

Thông qua hội thi góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcđến đông đảo cán bộ, đoàn viên trong nhà trường.